Foto: Anders Ivarsson

Brännö kyrka

Här firas gudstjänst en gång i månaden. På veckorna bedrivs bland annat barn och ungdomsarbete samt körverksamhet.

1936 startades en syförening på Brännö för att skaffa medel till en kyrka. Kommunen skänkte den gamla skoltomten till kyrkbygget. 1954 invigdes kyrkan. Många inventarier är gåvor. Klockan i klockstapeln deponeras på Brännö av Sjöfartsstyrelsen. Den väger 110 kilo och är en så kallad bojklocka.
Senare har kyrkan renoverats då bl.a koret byggts ut.

Brännö kyrka ligger närmast hållplats Brännö Rödsten.