Foto: Kristina Johansson/Ikon

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. För mer information se här.

Hur fungerar det?

  • Kontakta expeditionen031-731 64 50 vid frågor om begravningen och bokning av kyrka och präst. Önskar ni boka lokal för en samling efter begravningen, en så kallad minnesstund så går det också bra. 
  • I Västra Frölunda pastorat finns 11 kyrkor, varav 5 stycken är i skärgården. Här kan du läsa mer om dem. 
  • Begravningstider i pastoratets kyrkor ser du nedan. 
  • Läs mer om hur man planerera en kyrklig begravning, vad som händer innan och efter cermonin här. 

Begravningstider i Västra Frölunda pastorat

I vår har pastoratet begravningstider måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar.

Västra Frölunda kyrka

har begravningstid på tisdagar, torsdagar och fredagar.

Tynnereds kyrka

har begravningstid på måndagar och fredagar.

Grevegårdens kyrka

har begravningstid på måndagar, torsdagar och fredagar.

Näsets kyrka

har begravningstid på fredagar.

Styrsö församling med södra skärgårdens kyrkor

har begravningstid på tisdagar och fredagar.

Älvsborgs kyrka

har begravningstid på måndagar och fredagar.

Furåsens kyrka 

har begravningstid på torsdagar. 

Ett avsked och överlämnande

I begravningsgudstjänsten tar vi avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet.

Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

Ps. 73:23-26

Vid begravning i Västra Frölunda pastorat, kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. 

I begravningsgudstjänsten får vi i gemenskap bära varandras sorg och saknad när vi tar avsked och överlämnar den vi sörjer åt Gud.

Dörren till vänster är ingången till pastoratets expedition.

Expeditionen - kontakta oss

Västra Frölunda pastorats fem församlingar har en gemensam expeditionen. Här bokas dop, vigsel, begravning samt lokaluthyrningar. Vi svarar på frågor och försöker hjälpa dig med ditt ärende.  

Elva kyrkor

Mer om kyrkor och församlingshem.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Sorgegruppen Leva vidare

När man förlorar en närstående kan det kännas som en hjälp och ett stöd att tillsammans med andra sörjande samtala om och dela det som hänt.

Behöver du någon att prata med?

Ensamheten och saknad kan kännas påträngande och smärtsam. Tystnaden kan nästan eka... Oro och ängslan över både nära och kära, men också över ekonomi och praktiska göromål, kan kännas tyngande. Då kan det vara skönt att få prata med någon, att få sätta ord på sina känslor och tankar. Kanske har du ett problem du behöver lyfta, eller så vill du bara att någon ringer och frågar hur du mår?

Vi finns här för dig. Du kan boka själavårdssamtal med präst eller diakon, antingen på plats eller via telefon. Se kontaktlistan nedan för direktkontakt, eller ring expeditionen för att komma vidare. 

Närbild person som håller mobiltelefon i handen.

Präster och diakoner i pastoratet

Här finns en kontaktlista över pastoratets alla präster och diakoner. Om du behöver samtala med någon eller annat stöd så är du välkommen att höra av dig.

Mer om begravning och att leva vidare...

Levande ljus i kyrkan

Begravning

När en människa som står dig nära dör behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska kring dödsfallet – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.