Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Asperö kyrka

Här firas gudstjänst varannan söndag och under veckorna bedrivs körverksamhet och arbetskrets. Asperö kyrka fungerar även som församlingshem.

Digital rundvandring i Asperö kyrka

Asperö kyrka syns från hållplatsen Asperö Norra.

Efter många år av förberedelse kunde Asperö kyrka invigas 1990. Kyrkan har ritats av Stig Henrik Lundgren. Många inventarier är gåvor.