Foto: Johanna Nordin

Barn- och ungdomskörer i Älvsborg

Sång- och körskola för barn och ungdomar, i Älvsborgs församlingshem.

Våren 2022

Planerad vårterminsstart vecka 3 där annat ej anges.

Körlek, 4-5 år

Körlek är en ny verksamhet för de yngsta barnen i vår körtrappa. 45 minuter med sång, sånglekar och rytmik.

Tid: Onsdagar kl 15.30 – 16.15

Barnkör, 6-7 år

Barnen sjunger och övar rösten på ett lekfullt sätt. Fika och kreativt skapande. Barnkören medverkar vid gudstjänster några gånger varje termin.

Tid: Onsdagar, kl. 16.30 - 17.45

Terminsstart vecka 2.

Mellankör, 8-9 år

Barnen sjunger och övar rösten mer medvetet. Fika och kreativt skapande. Mellankören medverkar vid gudstjänster några gånger varje termin.

Tid: Onsdagar 16.30-18.00

Terminsstart vecka 2.

Diskantkör 10- år

Diskantkören sjunger i stämmor, tränar notläsning och sångteknik, åker på läger/resa och fikar tillsammans. Diskantkören sjunger i gudstjänster/konserter några gånger varje termin. 

Tid: Onsdagar 18.00-19.30

Sånglektion

Du som sjunger i Diskantkören och vill öva mer tonbildning och sångteknik. Du sjunger en blandad repertoar och utvecklar din sångröst tillsammans med en sångpedagog.

Tid efter överenskommelse.

Kostnad

Vi tar en avgift på 200 kr/termin. (300 kr/familj) Pengarna går till fika, material och läger/resa.

Information och anmälan:

Catarina Eckerdal, se kontaktuppgifter nedan.