Foto: Anders Ivarsson

Köpstadsö

På Köpstadsö firas gudstjänst en gång i månaden i öns gamla skolhus