Foto: Gustaf Hellsin/Ikon

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Västra Frölunda pastorat. Ledamöter, sammanträdesdatum och protokoll.

Kungörelse

 

SAMMANTRÄDEN 2022

2022-06-01
2022-09-21 (inställt pga. för få ärenden)
2022-11-09
2022-12-14 (extrainsatt)

 

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet på lokal nivå i Svenska kyrkan.

Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade pastoratet, d.v.s. personer som är fyllda 16 år på valdagen, kyrkobokförda i någon av pastoratets församlingar och som är medlemmar i Svenska kyrkan. Kyrkofullmäktiges nuvarande mandatperiod sträcker sig 2022-2025.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt. Dessa inkluderar bl.a. godkännande av församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning, samt ansvarsfrihet. 

Det är kyrkofullmäktige som väljer revisorer samt ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråden och valnämnden. Kyrkofullmäktige beslutar också om grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer.

Mandatperioden 2022-2025

Datum för sammanräkningen: 2022-09-27.

Presidium

Johan Gustavsson, ordförande (ÖKA)
Lotta Wahlqvist, vice ordförande (POSK)

Ledamöter

Jane Åberg                         S
John Granqvist                   S
Ingrid Karlsson                   S
Per Ove Persson                S
Inger Blixt                           S
Leif Blomqvist                    S
Katarina Bredberg              S 

Bodil Bergman                   FiSK
Gunilla Nyberg                   FiSK

Eva-May Melander             FK
Daniel Strömblad                 FK

Kenneth Lindhe                  POSK
Lotta Wahlqvist                  POSK
Magnus Olsson                   POSK
Anette Gustafsson              POSK
Magnus Evenseth               POSK
Inga Hybbinette-Krook      POSK
Ibrahim Ay                           POSK
Margareta Lindblad            POSK
Daniel Hedman                   POSK
Britta Ripa                           POSK
Staffan Nordén                   POSK
Åsa Fors Lindhe                  POSK

Oscar Granat Wåhlstedt     SD

Klaus-Yngve Pedersen       ViSK

Hanna Broberg                    ÖKA
Joakim Sjöberg                    ÖKA
Henrik Zetterqvist               ÖKA
Johan Gustavsson               ÖKA
Hampus Haara                     ÖKA
Johanna Nimmermark         ÖKA

Ersättare

 1. Orvar Magnander (S)
 2. Anna Thorén (S)
 3. Anders Lindell (S)
 4. Carina Eloff (S)

 

 1. Andreas Pålsson (FK)

 

 1. Jimmy Persson (POSK)
 2. Ebba Warborn (POSK)
 3. Magnus Palmlöf (POSK)
 4. Lennart K Persson (POSK)
 5. Elisabeth Lind (POSK)
 6. Claes Peter Lind (POSK)

 

 1. Hanna Bergenheim (ÖKA)
 2. Therese Hansson (ÖKA)

 

Sekreterare

Stina Oad
Kontakt: stina.oad@svenskakyrkan.se 

Valberedning 2022-2025

Lotta Wahlqvist, ordf.
Jane Åberg, vice ordf.
Magnus Evenseth
Joakim Sjöberg
Bodil Bergman

 

Nomineringsgrupper och deras förkortningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna (S)
Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
Frimodig kyrka (FK)
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖKA)