Västra Frölunda kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Västra Frölunda kyrka

Västra Frölunda kyrka är en vacker, klassisk stenkyrka som ligger i stadsdelen Västra Frölunda i Göteborg.

En öppen kyrka

Kyrkan skall vara öppen för alla som vill njuta av kyrkans stillhet och ro eller delta i gudstjänsten. En öppen kyrka är också en bild för den öppna folkkyrkan. Kyrkan är allas rum och vill ge oss möjlighet till eftertanke och att möta tron på den Gud som älskar utan åtskillnad. Kyrkan är en del av vårt kulturarv. Genom detta arv får vi en nyckel till den västerländska kulturen och dess världsbild.

Historik

Den första kyrkan i Frölunda byggdes någon gång på 1200-talet och var församlingens medelpunkt under många hundra år. Det enda som är kvar från den tiden är kyrkogården och en gravhäll som utmärker platsen där kyrkan en gång låg.

Församlingen har under tidernas lopp varit utsatt för krigshandlingar och skövlingar. Kyrkan fick många gånger ställas iordning igen efter stridigheter i området.

I början och mitten av 1800-talet var kyrkan i dåligt skick och alldeles för liten. Befolkningen växte och kyrksamheten var stor. Därför beslöt man år 1860 att bygga en ny kyrka som skissades av arkitekten A. Edelsvärd. Arkitekten J.A. Westerberg gjorde senare fullständiga ritningar för kyrkbygget.

Den nya kyrkan byggdes ca 2 km västerut på Toftaåsen. Den blev färdig och invigdes år 1866. Då tog man med sig den gamla kyrkans rikt skulpterade altartavla. En del andra inventarier såldes eller försvann.

Fyra allegoriska bilder från den gamla kyrkan hittades under 1900-talet i en ladugård i Askim och kunde föras till kyrkan och pryder nu läktarbröstet. Bilderna har följande beteckningar: Caritas (kärlek), Mansuetudo (mildhet), Religio (relgion) och Veritas (sanning). Läktarbarriären pryds dessutom av gestalter som betytt mycket för kyrkans psalm- och lovsång. De två bibliska gestalterna David och Saul samt Martin Luther, Olaus Petri, Jesper Svedberg, Haqvin Spegel, Johan Olof Wallin, Frans Mikael Franzén, Nathan Söderblom och J.A Eklund.

Orgeln byggdes 1954 av Hammarbergs Orgelbyggeri och innehåller 41 stämmor. Kororgeln från 1965 är fyrstämmig och även den byggd av Hammarberg.

Vill du veta mer så finns en kyrkguide på svenska och engelska inne i kyrkan. 
 

Bildspel över kyrkan och kyrkans lokaler.

Dörren till vänster är ingången till pastoratets expedition.

Expeditionen - kontakta oss

Församlingarna i Västra Frölunda pastorat har en gemensam expedition. Du bokar dop, vigsel eller begravning samt hyra av lokaler genom att kontakta expeditionen. Vi guidar dig självklart gärna rätt vid andra frågor.

Webbokning - dop

Här kan ni via webben hitta lediga doptider i Näset, Västra Frölunda och Älvsborgs kyrka, och sedan boka genom formuläret. Önskas dop i Furåsen, Grevegården, Tynnereds kyrka eller i någon av kyrkorna i Styrsö församling kontakta oss på telefon istället.