Foto: Tommy Hvitfeldt

Om Tynnereds församling

Tynnereds församling ansvarar på ett särskilt sätt för att Svenska kyrkan ska vara synlig och verksam i stadsdelen Tynnered i Göteborg.

HISTORIA

Under 1960-talet expanderade Göteborgs stad kraftigt och nya stadsdelar tillkom och bostadsbyggandet slog alla rekord. I detta läge skapades dels stadsdelen Tynnered och med den Tynnereds församling (1967). Tynnereds församling uppstod genom en deldning av dåvarande ”Västra Frölunda församling”. Fram till 1995 hörde även nuvarande ”Näsets församling” till Tynnereds församling.

TYNNEREDS FÖRSAMLING IDAG

Tynnereds församling är präglad av av att verka i ett ytterstadsområde i Göteborg. I församlingen bor nästan 20 000 människor. Strax över hälften av alla boende i församlingen tillhör Svenska kyrkan. Församlingen har stor blandad bebyggelse och därmed också en väldigt blandad befolkning.

VÄSTRA FRÖLUNDA PASTORAT

Sedan 1 januari 2018 är Tynnereds församling en del av Västra Frölunda pastorat, tillsammans med Näset, Styrsö, Västra Frölunda och Älvsborgs församlingar. 

Per  Eriksson

Per Eriksson

Västra Frölunda pastorat

Församlingsherde - Tynnereds församling