Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Kyrkorådet

Kyrkorådet i Västra Frölunda pastorat. Ledamöter och mötesprotokoll.

Ledamöter 

 • Kenneth Lindhe, ordförande (POSK)
 • Joakim Sjöberg, 1:e vice ordförande (ÖKA)
 • Per-Ove Persson, 2:e vice ordförande (S)

 • Magnus Olsson (POSK)
 • Magnus Evenseth (POSK)
 • Ibrahim Ay (POSK)
 • Therese Hansson (ÖKA)

 

 • Inger Blixt (S)
 • Ingrid Karlsson (S)
 • Bodil Bergman (FiSK)

 

 • Ingvild Fallegård, kyrkoherde

Ersättare

 • Peter Flood (S)

 

 • Barbro Descombes (POSK)
 • Staffan Nordén (POSK)
 • Margrareta Lindblad (POSK)
 • Eva-May Melander (FK)

Sekreterare

 • Stina Oad

Kyrkorådsprotokoll

Protokoll kyrkoråd VFP 2021-11-22 (pdf)

Protokoll kyrkoråd VFP 2021-10-26 (pdf)

Protokoll kyrkoråd VFP 2021-08-30 (pdf)

Protokoll kyrkoråd VFP 2021-06-07 (pdf)

Protokoll kyrkoråd VFP 2021-04-26 (pdf)

Protokoll kyrkoråd VFP 2021-03-01 (pdf)

Protokoll kyrkoråd VFP 2021-01-25 (pdf)

Protokoll kyrkoråd VFP 2020-12-07 (pdf)

Protokoll kyrkoråd VFP 2020-10-26 (pdf)

Protokoll kyrkoråd VFP 2020-09-14 (pdf)

Protokoll kyrkoråd VFP 2020-05-25 (pdf)

Protokoll kyrkoråd VFP 2020-04-27 (pdf)

Protokoll kyrkoråd VFP 2020-03-16 (pdf)

Protokoll kyrkoråd VFP 2020-01-27 (pdf)