Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Kyrkorådet

Kyrkorådet i Västra Frölunda pastorat. Ledamöter och mötesprotokoll.

Kyrkorådet är styrelse i pastoratet.

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet. Tillsammans med kyrkoherden har kyrkorådet ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Kyrkorådet bereder också de ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige, har hand om den ekonomiska förvaltningen, förvaltning av pastoratets egendom och verkställer kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan.

Ledamöter 

 • Kenneth Lindhe, ordförande (POSK)
 • Leif Blomqvist, 1:e vice ordförande (S)
 • Joakim Sjöberg, 2:e vice ordförande (ÖKA)
 • Per-Ove Persson, S
 • Klaus-Yngve Pedersen, ViSK
 • Henrik Zetterqvist, ÖKA
 • Lotta Wahlqvist, POSK
 • Magnus Olsson, POSK
 • Magnus Evenseth, POSK
 • Bodil Bergman, FiSK
 • Ingvild Fallegård, kyrkoherde

Ersättare

 • Staffan Nordén, POSK
 • Gunilla Nyberg, FiSK
 • Andreas Pålsson, FK
 • Ingrid Karlsson, S
 • Johan Gustavsson, ÖKA

Sekreterare

 • Stina Oad

 

Sammanträden kyrkorådet

2022-01-31
2022-03-07
2022-04-25
2022-06-13

2022-09-05
2022-10-24
2022-12-05

 

Kyrkorådets arbetsutskott

2022-01-17
2022-02-21
2022-04-11
2022-05-30

2022-08-22
2022-10-10
2022-11-21​