Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Kyrkorådet

Kyrkorådet i Västra Frölunda pastorat. Ledamöter och mötesprotokoll.

Ledamöter 

 • Kenneth Lindhe, ordförande (POSK)
 • Joakim Sjöberg, 1:e vice ordförande (ÖKA)
 • Per-Ove Persson, 2:e vice ordförande (S)

 • Magnus Olsson (POSK)
 • Magnus Evenseth (POSK)
 • Ibrahim Ay (POSK)
 • Therese Hansson (ÖKA)
 • Inger Blixt (S)
 • Ingrid Karlsson (S)
 • Bodil Bergman (FiSK)
 • Ingvild Fallegård, kyrkoherde

Ersättare

 • Peter Flood (S)
 • Barbro Descombes (POSK)
 • Staffan Nordén (POSK)
 • Margrareta Lindblad (POSK)
 • Eva-May Melander (FK)

Sekreterare

 • Stina Oad