Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Körer för barn

I Näsets församling finns barnkörerna Sångfåglarna, Tonfiskarna och Mellankören Musikal.