Välkommen till Enskede-Årsta församling!

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 1 Mos 1:1

Antal personer i våra lokaler:
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar antalet personer som kan samlas utifrån lokal och sammanhang. Så här många kan vi samlas just nu:

Årsta kyrka: 50 personer (exkl. personal)
Enskede kyrka: 50 personer (exkl. personal)
Kyrkvillan, Enskede:
Övervåning: 15 personer (exkl. personal)
Nedervåning: 15 personer (exkl. personal)
Under pandemin lånar vi inte ut lokaler för minnesstund, dopkalas etc.

1 oktober: Antal personer höjs till 100 personer i respektive kyrka. 
1 november: Nu lånar vi ut våra lokaler för minnesstund, dopkalas etc.

Aktuellt

DIGITALA MÖTESPLATSER

ANNAT SOM ÄR GÅNG

SORG & SAMTAL

Ansvarig utgivare: Marie Rehnstam