Foto: Hazel Lindkvist

Filmen "Allt började med en dröm"

Se hur det kom sig att församlingen blev ett centrum för julkrubbor

Enskede-Årsta församling har blivit ett centrum för julkrubbor. Se historien bakom och ta del av några av församlingens fantastiska julkrubbor! Medverkande: Eva Tengelin - musiker, Henrik Fergin - präst.

In English: In Årsta, a suburb south of Stockholm, there is a large center for Nativity scenes. Watch the story behind it and get a glimpse of some of the amazing Christmas cribs inside Årsta church and in the town square. Featuring: Eva Tengelin - Musician, Henrik Fergin - Priest. English subtitles available.