Foto: Elinor Edvall

Årsta kyrka

Årsta kyrka invigdes 21 augusti 2011. Den är ritad av arkitekt Johan Celsing. Här finns två av våra församlingslokaler samt kansliet där bland annat de som har administrativa tjänster arbetar.

Årsta kyrka

Klicka här för att se Årsta kyrka inifrån »

Adress

Besöksadress: Bråviksvägen 47, 120 52 Årsta
Postadress: Enskede-Årsta församling, Box 750, 120 02 Årsta

Vägbeskrivning

Buss 160 från Gullmarsplan/Årstaberg, gå av vid hållplats Årsta torg.

Tvärbana från pendeltågstation Årstaberg, gå av vid Valla torg och upp mot Årsta centrum.

Man kan också ta buss 160 från Årstaberg, gå av vid hållplats Årsta torg.

Fakta om Årsta kyrka

Årsta kyrka har en bra tillgänglighet för funktionsnedsatta besökare och här finns toalett för rullstolsburna.

Kyrkan är byggd i tegel, såväl invändigt som utvändigt. Utvändigt rödbrunt tegel, invändigt är teglet slammat upptill med vit färg och nedtill upp till 2 meter är det glaserat. Golvet är ljust tegel.

Kyrkan rymmer ca 200 personer med möjlighet att använda förrummet vid större gudstjänster och evenemang. Innertaket har balkar på ett asymmetriskt sätt, däremellan betong. Två mindre kapell finns i anslutning till kyrkan, Stillhetens kapell och Barnens kapell.

Byggherre: Enskede-Årsta församling
Arkitekt: Johan Celsing Arkitektkontor AB
Kyrkorummet: Bredd/Längd= 15,7 m, Höjd=10,5 m (invändigt 8,8 m)
Lågdelen: Bredd/längd 4,9x4,6 m, Höjd=3,6 m

Hur Årsta kyrka kom till

På 40-50 talet började Årsta bebyggas. 1945 bildades Årsta kyrkostiftelse, som bestod en grupp Årstabor som ville verka för att det skulle byggas en kyrka i Årsta. Kyrkostiftelsen började samla in pengar och har ända tills invigningen i augusti 2011 enträget arbetat för att Årsta skulle få sin egen kyrka.

Det första som kom var en klockstapel som köptes in från Fyrunga församling i Västergötland och uppfördes 1952. Man firade nu friluftsgudstjänster på berget kring klockstapeln och när Årsta torg byggdes hyrde man så småningom in sig Folkets hus, där man firade gudstjänster och hade dop, vigslar och begravningar.

1969 stod församlingshuset färdigt. Altaret invigdes 30 maj 1970. Arkitekt var Göran Dahlstrand.

Från 60-talet till idag har församlingen vid olika tidpunkter arbetat med 5 olika arkitektförslag innan man lät genomföra det uppdrag som ledde fram till att man beslutade att uppföra kyrkan. 15 april 2010 togs det första spadtaget för bygget och 21 augusti 2011 invigdes Årsta kyrka av biskop Eva Brunne. Arkitekt var Johan Celsing, generalentreprenör m3 bygg.

Hur arkitekten tänkte ...

Några av tankarna hos arkitekt Johan Celsing var att kyrkan skulle byggas med hjälp av elementära byggnadsdelar i tegel, betong och trä. Han ville åstadkomma största möjliga koncentration och andakt kring våra stora ritualer såsom dop, mässa, begravning och vigsel. Han har också inspirerats av möjligheten att kunna använda rummet med en stående församling, ungefär som i en ortodox kyrka.

Altaret och dopfuntens placering i den öst-västliga axeln i rummets mitt förstärker riktningen i det kvadratiska rummet och markerar dess liturgiska grund - man kommer in via dopet och närmar sig sedan altaret.

Kyrkan är också tänkt för andra sammankomster som exempelvis konserter. I barnens kapell inbjuder de knubbiga barnstolarna till att både sitta och klättra!

 

Församlingslokaler

Årsta kyrkas foajé Foto: Elinor Edvall

Klicka här för att se hur det ser ut inne i stora salen »

Klicka här för att se hur det ser ut inne i lilla salen »

LÅNA STORA OCH LILLA SALEN

Det går att kostnadsfritt låna stora salen (ca 80 pers) eller lilla salen (ca 35 pers) för fika i samband med dop, vigsel eller begravning. Det är inte tillåtet att servera alkohol. Tala med bokningen, tfn 08-556 133 40, enskede-arsta.bokning@svenskakyrkan.se.

HISTORIA

Arkitekt Göran Dahlstrand ritade församlingshuset med tanken att det skulle skapas en samlingsplats för Årstaborna, helt i enlighet med de övriga planerna för stadsdelen. I församlingshuset byggdes en stor samlingssal som användes som kyrksal tills den Årsta kyrka byggdes 2010-2011 i anslutning till församlingshuset. 

Årsta kyrkas foajé Foto: Elinor Edvall

Lån av våra lokaler

Våra lokaler lånas endast ut i samband med dop, vigsel eller begravning. 

Vi har tyvärr inte möjlighet att bistå med lokaler för t.ex. externa kurser, fester, möten eller som övningsplats för externa musiker och körer.

TIllgänglighet i våra lokaler

ENSKEDE KYRKA Björkvägen 18
 • Parkering för funktionsnedsatta vid ingången
 • Ramp vid ingången
 • Två trösklar vid entrén
 • Tillgängling toalett på markplan
 • Hjärtstartare
 • Hörselslinga i kyrksalen

 

KYRKVILLAN Stora Gungans Väg 3
 • Ingen utmärkt parkering för funktionsnedsatta
 • Ramp vid ingången
 • En tröskel vid entrén
 • Hiss inomhus
 • Tillgängling toalett på markplan
 • Hjärtstartare
 • Hörselslinga i nedre salen

 

ÅRSTA KYRKA & FÖRSAMLINGSHUS Bråviksvägen 47
 • Parkering för funktionsnedsatta vid ingången
 • Ramp vid ingången
 • Två trösklar vid entrén
 • Hiss inomhus
 • Tillgängling toalett på markplan
 • Hjärtstartare
 • Hörselslinga i kyrksalen samt i Stora och Lilla salen
10årsjubileum Årsta kyrka

Årsta kyrka 10 år 2021!

"En hoppets byggnad som vittnar om Guds kärlek och trofasthet"