Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan

Så blir du medlem 

Vad roligt att du vill bli medlem! Skriv ut och skicka in din ansökan till den församling du tillhör. Vi behöver din ansökan i pappersform eftersom den måste signeras.

Adress:
Enskede-Årsta församling
Box 750
120 02 Årsta

Klicka här för att se vilken församling du tillhör. 

Här kan Du ladda ner en blankett för utskrift

Du behöver alltid underteckna ditt brev själv. Det räcker inte att skriva under digitalt för att gå ur Svenska kyrkan. Här berättar vi varför.

Vill du ha en blankett hemskickad?

Fyll i namn och adress nedan.

Bekräftelse på inträde

Du välkomnas i församlingen genom ett brev från församlingen.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta församlingens kansli:
08-556 133 40 
enskede-arsta@svenskakyrkan.se