en banrkör som sjunger. I bakgrunden syns en stentrappa.

Kursplaner för barn- och ungdomskörer i Enskede-Årsta församling

Från barnkör till ungdomskör - läs mer om körtrappan

Kursplan för Barnkör 5-6 år

Barnkören är det första steget i församlingens körtrappa. Här skapar vi en köridentitet och etablerar grundläggande körrutiner.

Kursplan för Juniorkör 7-9 år

Juniorkören är det andra steget i församlingens körtrappa. Här rotar vi vår köridentitet och utvecklar vår känsla för körsång och sammusicerande.

Kursplan för Diskantkör 9-12 år

Diskantkören är det tredje steget i församlingens körtrappa. Här rotar vi vår köridentitet än mer och utvecklar vår känsla för körsång och sammusicerande.

Kursplan för Ungdomskör 13-19 år

Ungdomskören är det fjärde och sista steget i församlingens barn- och ungdomskörtrappa. Här förfinar vi det vi lärt oss om kör och körsång och kombinerar en härlig social gemenskap med goda musikaliska ambitioner.