Foto: Linda Håkansson

Så styrs Enskede-Årsta församling

Våra förtroendevalda fattar beslut i kyrkofullmäktige eller i kyrkorådet. Här kan du ta del av protokoll från deras möten.

Vart fjärde år väljs representanter som ingår i kyrkofullmäktige. Det är församlingens beslutande organ. De väljer i sin tur representanter till kyrkorådet. Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Här kan du ta del av protokoll från kyrkofullmäktiges möten från innevarande mandatperiod.