Foto: Linda Håkansson

Så styrs Enskede-Årsta församling

Våra förtroendevalda fattar beslut i kyrkofullmäktige eller i kyrkorådet. Här kan du ta del av protokoll från deras möten.

Vart fjärde år väljs representanter som ingår i kyrkofullmäktige. Det är församlingens beslutande organ. De väljer i sin tur representanter till kyrkorådet. Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Här kan du ta del av protokoll från kyrkofullmäktiges möten från innevarande mandatperiod. 

En hand som håller i en mötesklubba

Kyrkofullmäktige

Här hittar du representanterna i kyrkofullmäktige.

Illustration över kreativ process och samarbete

Kyrkoråd

Här hittar du de förtroendevalda som sitter i församlingens kyrkoråd.