Foto: Magnus Aronson/IKON

Vigselgudstjänsten

Det finns en fastställd ritual för vigsel enligt Svenska kyrkans ordning. Inom ramen för den kan vigseln i samråd med präst och musiker utformas på ett personligt sätt.

En kyrklig vigsel är en gudstjänst som  i huvudsak består av tre delar:

Kärleken är tålmodig och god... Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Första Korinthierbrevet, kapitel 13

I första delen välkomnar prästen gästerna och brudparet. Prästen talar om äktenskapet och kärleken – vad det är ur ett kristet perspektiv. Bibeltexter som handlar om kärlek och äktenskap läses av prästen eller någon annan.

I andra delen får brudparet svara på frågan om de vill gifta sig med varandra. Sedan överlämnas ringen/ringarna till prästen som läser en bön över den innan den lämnas tillbaka till brudparet. Dessa håller tillsammans i ringen medan de uttalar sina löften till varandra. Prästen bekräftar sedan äktenskapet.

I tredje delen får paret ta del av prästens och församlingen omsorg. Det sker genom böner och välsignelse. Oftast håller prästen även ett vigseltal till de nyvigda.