Foto: Linda Håkansson

Vanliga frågor om dop

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om dop. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta bokningen på 08-556 133 40. 

Varför döper Svenska kyrkan barn?

När Jesus överlämnar ansvar för kyrkan till sina lärjungar säger han: Gå ut … döp och lär … Det är en direkt uppmaning från Jesus. Därför döper vi. Dopet är ett sakrament, det vill säga en helig handling, och ger medlemskap i kyrkan. 

Det är en Guds gåva utan motprestation. I barndopet blir det extra tydligt att dopet sker utan dopkandidatens initiativ och att dopkandidaten tar emot samhörighet och välsignelse.

Hur går ett dop till?

Dopgudstjänsten innehåller flera handlingar: Prästen häller lite vatten tre gånger på dopkandidatens huvud och nämner namnet tillsammans med den treenige gudens namn.

Bön och handpåläggning samt att man tänder dopljuset är andra handlingar dopet innehåller. Ibland förekommer nedsänkning i vatten. Det finns en ordning för dopgudstjänsten men också utrymme för att ge dopet en personlig prägel, tala med den präst som förrättar dopet.

Vad betyder det att dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan?

Dopet är vägen in i gemenskap med Jesus och kyrkan. Kyrkan är hela den världsvida kristna gemenskapen, där är Svenska kyrkan och den församling där dopet sker en del.

Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyrkan, vilket i sin tur ger tillträde till nattvarden och rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt.

Den som är döpt får också rösta vid kyrkliga val från 16 års ålder och är själv valbar från 18 års ålder. Som döpt och konfirmerad kan man efter utbildning och antagning bli präst eller diakon.

Varför är dopdräkten så lång?

Att dopdräkten är lång symboliserar att barnet ska växa i sin tro. När man senare komfirmeras har man en kåpa som är passande i storlek. Har man ingen egen dopdräkt kan man låna av kyrkan.

Varför häller man vatten på huvudet?

Dopvattnet tolkas som att vattnet fanns vid tidens början, ur vilket Gud skapade allt. Vattnet finns med i många berättelser, som fostervattnet ur vilket livet föds fram och som det renande vattnet som gör människan ren från synden. Vatten är en symbol för livet och Gud.

Vad är en fadder?

Ordet kommer ursprungligen från ”medfader”. Tidigare användes begreppet gudföräldrar. Alla som är döpta får lov att vara fadder, det finns inga andra regler. Personen ska vara döpt i Svenska kyrkan eller i någon annan kristen kyrka eller samfund. För att det ska räknas som ett kristet dop ska det skett i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och med rent vatten.  

Fadderskapet är ett förtroendeuppdrag som ges av föräldrarna och kyrkan och som innebär att faddern finns med som stöd för den som döpts under livet, också livet som kristen.

Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha och man behöver inte ha någon fadder alls.

Vad kostar ett dop i Svenska kyrkan?

Dopgudstjänst i kyrka med präst, musiker och vaktmästare kostar ingenting. Det är också gratis att låna dopdräkt till barnet. 

Kan man låna lokal för dopfest i samband med dopet?

I Enskede-Årsta församling finns det en lokal i Kyrkvillan på Stora Gungans Väg 3 i Gamla Enskede och två lokaler i anslutning till Årsta kyrka som går bra att hyra. Tala med bokningen, så får du hjälp.

Varför får barnet ett långt ljus i samband med dopet?

När ett barn döps får det ett dopljus med ett Kristusmonogram, som påminner om att den döpte hör ihop med Jesus som har sagt: Jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Många har dopljuset som aftonbönljus eller tänder det på de årliga dopdagarna, konfirmationsdagen eller vid andra högtider i livet.

Måste föräldrarna vara medlemmar i Svenska kyrkan för att få döpa sitt barn?

Nej, det måste de inte vara. Om båda föräldrarna vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar, oavsett föräldrarnas samfunds- eller religionstillhörighet.

Kan man välja vilken kyrka man vill till sitt dop?

Ja, det kan man. Däremot ser de praktiska omständigheterna lite olika ut för olika församlingar, Bäst är att kontakta församlingen och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där.

Kan man välja vilken präst man vill till sitt dop?

Om man önskar en särskild präst vid dopet är det enklast att kontakta den prästen direkt för att komma överens.

Kan man döpas som vuxen?

Ja, man kan döpas i vuxen ålder. Många döps i samband med konfirmationen men man kan när som helst kontakta någon av Svenska kyrkans församlingar och be om att få bli döpt.

Kan man bli medlem i Svenska kyrkan utan att vara döpt?

Föräldrar kan anmäla sitt barn som medlem i avvaktan på dop. Blankett för detta får man via församlingsexpeditionen.

Får man hjälp med musik på dopet?

Inför dopet kan man be prästen eller den musiker som ska spela, om hjälp att välja psalmer. Man kan också ha med egna dikter och sånger.

Att församlingens egen musiker spelar på dopet är kostnadsfritt. Vill man ha ytterligare en solist som spelar eller sjunger, kan man behöva betala extra för detta.

Varför ”drop in-dop” och vad innebär det?

På senare år har flera församlingar börjat erbjuda drop in-dop. Tanken är att det inte ska behöva vara dyrt eller kräva massor av planering att döpa sig eller sitt barn, man kan komma spontant. Församlingen står präst, musiker och dopkaffe.

Räknas dopet om det har skett i en annan kyrka än Svenska kyrkan?

Ja, om det skett i vatten och i Faderns, Sonens och den helige Andes namn så är en person döpt, oavsett i vilken kristen kyrka eller kristet samfund det har skett.

Vad händer om bara den ena vårdnadshavaren vill att ett barn ska döpas?

Om vårdnadshavarna inte är överens om att barnet ska döpas kan inte dop ske. Från 12 års ålder krävs också att barnet självt ger sitt samtycke.