Foto: Elinor Edvall

Församlingsinstruktion = FIN

2021-2025

Vad är fin?

Varje församling i Svenska kyrkan ska ha en FIN - församlingsinstruktion. Så är det bestämt i kyrkoordningen. FIN är det viktigaste styrdokumentet i församlingen och bygger på en analys av sådant som utmärker/kännetecknar församlingens behov och förutsättningar. 

VEM HAR SKRIVIT Enskede-årstas fin?

Församlingsinstruktionen har utarbetats av kyrkoherden med personal samt församlingens kyrkoråd i samråd med domkapitlet. Arbetet med FIN pågick under hösten 2020 och vintern 2021.

FIN blev antagen av kyrkorådet och kyrkofullmäktige i februari 2021 och inväntar ett fastställande av Domkapitlet.

Vad står det i fin?

Sammanfattningsvis kan man dela in församlingsinstruktionen i tre delar - uppdrag, vision och mål.

Foto: Pixabay

Uppdrag

Enskede-Årsta församlings uppdrag: MISSION.

Detta betyder att alla människor som framförallt bor, men också vistas i församlingen ska ges möjlighet att hitta sin tro på Kristus. Därför är församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Vision

Församlingen vill vara en mötesplats för alla, en plats för växande i tro och gemenskap

Övergripande mål

• Utöka antalet dop och antalet konfirmander
• Utveckla och utöka volontärverksamheten
• Fokus på kärnverksamhet - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission

Klicka på nedan länkar för att läsa dokumentet online, du kan också ladda ner dokumentet via samma länk:

Länk till FIN »

Länk till bilaga 1 - Barnkonsekvensanalys »

Länk till bilaga 2 - Handlingsplan för lärande och undervisning »

Hur kommer FIN att användas?

Då FIN är ett dokument som ska styra de anställdas och förtroendevaldas prioriteringar och inriktningar kommer det att användas i bland annat verksamhetsplanering och budgetarbete.