Församlingsinstruktion = FIN

2016-2020

Vad är en fin?

Varje församling i Svenska kyrkan ska ha en FIN, församlingsinstruktion. Så är det bestämt i kyrkoordningen. FIN är det viktigaste styrdokumentet i församlingen och bygger på en analys av sådant som utmärker/kännetecknar församlingens behov och förutsättningar. 

VEM HAR SKRIVIT Enskede-årstas fin?

Församlingsinstruktionen har tagits fram av kyrkoherde och kyrkofullmäktige i samråd med anställda, kyrkoråd, volontärer och församlingsbor. Arbetet med FIN pågick mellan hösten 2015 och våren 2016.

FIN blev antagen av kyrkorådet och kyrkofullmäktige april-maj 2016. Senare även fastställd av Domkapitlet i juni 2016.

Vad står det i fin?

Uppdrag

Enskede-Årsta församlings uppdrag: MISSION.

Foto: Håkan Elofsson

Allt vi gör handlar om relation och möte: relation till medmänniskor och Gud och möten med människor och Gud.

Vi vill att församlingen ska vara ett sammanhang med Kristus i centrum som tillåter alla att komma till sin rätt och få sitt liv speglat i Guds kärlek. Ansvarstagande för skapelsen och vår miljö ska vara ett medvetet förhållningssätt hos oss.

Vision

Enskede-Årsta församlings vision är att med Kristus i centrum vara närvarande, tydlig och öppen.

Närvaro, tydlighet och öppenhet är därför ledord för församlingens mission i gudstjänst, undervisning och diakoni. Dessutom är musik en mycket viktig del i församlingens mission.

Prioriteringar

Barn och barns nätverk ska vara en prioriterad målgrupp i all verksamhet.

Musikens betydelse för gudstjänst, undervisning och diakoni ska vara prioriterad i församlingens sätt att utföra sitt uppdrag.

Människors ensamhet, psykiska hälsa, basala behov, lika rättigheter och värde är i särskilt fokus för församlingens diakonala perspektiv.

Mål

  • att medverka till en hållbar utveckling som tar ansvar för skapelsen och ger människor framtidshopp både i vårt geografiska område och i hela världen.
  • att församlingens verksamhet ska vara relevant och tillgänglig i sammanhang och på tider och platser som möjliggör människors deltagande
  • att all verksamhet ska göras tillgänglig utan kostnad för de som deltar
  • att skapa möjlighet för fler gränsöverskridande möten för alla grupper och åldrar
  • att alla som bor och vistas i församlingen har förtroende för församlingens syfte:… att alla människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreds och skapelsen återupprättas.

Klicka här för att läsa hela FIN online i en bläddringsbar version >>

Klicka här för att ladda ner FIN som en PDF >>

Hur kommer FIN att användas?

Då FIN är ett dokument som ska styra de anställdas och förtroendevaldas prioriteringar och inriktningar kommer det att användas i bland annat verksamhetsplanering och budgetarbete.