Foto: Linda Håkansson

Gudstjänst med små och stora

Vi firar Gudstjänst med små och stora, några gånger per termin.

Vi firar Gudstjänst med små och stora, några gånger per termin i både Enskede och Årsta kyrka.

Under gudstjänsten medverkar barnkörerna. Formen är enkel och vi använder sång, musik, drama eller berättande för att uttrycka söndagens tema.