Foto: Karin Söderling

Praktiskt inför begravningen

Det kan vara mycket praktiskt att ordna med inför en begravning. Här finns svar på vanliga frågor.

När någon har dött

Som anhörig hamnar man ofta i chocktillstånd när någon dör. Ett viktigt råd är att ta det lugnt. Den avlidnes kropp tas i de flesta fall om hand av sjukhuset eller servicehuset, eller av polisen, om det handlar om en olycka. De ser till att kroppen förs till bårhuset eller motsvarande plats. Läkaren skickar dödsattest till lokala skattemyndigheten.

Vem kontaktar man?

De anhöriga kan anmäla dödsfallet genom att kontakta en begravningsbyrå eller församlingsexpeditionen. Den församling där den avlidne var folkbokförd har ansvar för begravningen. Telefonnummer till Enskede-Årsta församlings bokning är 08-556 133 40.

Anhöriga som önskar att en viss präst ska leda begravningsgudstjänsten kan själva, eller genom begravningsbyrån, framföra sitt önskemål till församlingsexpeditionen.

De anhöriga får en inbjudan till den söndagsgudstjänst då man läser upp namnet på den som gått bort, i samband med bön, ljuständning och klockringning.

Hur gör man när den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan?

Om den avlidne inte tillhörde Svenska kyrkan hålls i regel inte någon begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan. Man utgår från att den som lämnat Svenska kyrkan, eller aldrig har tillhört den, heller inte vill bli föremål för en gudstjänst efter livets slut.

Det kan dock finnas särskilda skäl för att ändå hålla en gudstjänst. Om det i samtal med församlingsprästen framkommer att det finns skäl att ha en kyrklig begravning, kan församlingens kyrkoherde fatta beslut om det.

Kyrklig eller borgerlig begravning?

Man väljer om begravningen ska vara kyrklig eller borgerlig. Är den kyrklig hålls den som en begravningsgudstjänst. Om den avlidne tillhört ett annat kristet samfund eller en annan religion, vänder sig de anhöriga till detta samfund för den religiösa akten.

Vill man hålla en borgerlig begravning kan man kontakta kommunen för att få upplysningar om borgerliga begravningsförrättare. Det finns dock inget krav på att anlita en borgerlig begravningsförrättare. Akten kan också genomföras av de anhöriga själva.

Hur bekostas en begravning?

Den som är medlem i Svenska kyrkan har betalat en kyrkoavgift. I den ingår kostnad för präst, musiker och övrig personal vid begravningsgudstjänsten. Lokal för begravningsceremonin, gravplats och skötsel av begravningsplatsen är betald genom begravningsavgiften, som alla, även icke medlemmar i Svenska kyrkan betalar. Läs mer här (du länkas vidare till Svenska kyrkans webbplats)

Kostnader som inte ingår i kyrko- och begravningsavgiften är kista, blommor, transport från bårhus till kyrkan, minnesstund och gravsten. Detta får dödsboet eller de efterlevande betala. Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnaderna kan de anhöriga kontakta kommunens socialtjänst.

Vad finns det för begravningsplatser?

En begravningsplats kan antingen vara en kistgrav eller urngrav. Vid gravplatsen finns då ofta en så kallad gravvård, till exempel en gravsten eller ett kors.

En begravningsplats kan också vara en minneslund eller asklund. Vid begravning i en minneslund får de anhöriga inte närvara, eftersom man inte får tillgång till en specifik plats. De anhöriga har istället möjlighet att besöka minneslunden, och tända ljus och lämna snittblommor.

Askurnlund är ett begravningsskick mittemellan minneslund och gravplats, en gemensam minneslund, där det finns skyltar med namn på dem som är begravda där.

Enskede-Årsta församling har ingen egen kyrkogård. Den närmaste kyrkogården är Skogskyrkogården, som förvaltas av Kyrkogårdsförvaltningen, Stockholms stad.

Förutom begravningsplatser finns också möjlighet att sprida askan i havet eller naturen. För att göra detta måste man ha tillstånd från länsstyrelsen.

När håller man en minnesgudstjänst?

Minnesgudstjänst kan hållas när en saknad person tros vara död men kroppen inte återfunnits. Minnesgudstjänster har till exempel hållits i samband med Estonia- och Tsunamikatastroferna. En minnesgudstjänst kan också hållas om den avlidne uttryckligen avsagt sig begravningsgudstjänst.

Begravning i stillhet?

Ibland står det i dödsannonser att begravningen sker i stillhet, vilket innebär att endast de allra närmaste är närvarande. Det kan vara den avlidne som uttryckt en sådan önskan eller något som de anhöriga vill.

Fler frågor?

Om du har frågor kring begravning kan du kontakta en begravningsbyrå eller vår bokning på 08-556 133 40.

Tips på sånger vid begravning:

Kontakt

FÖRSAMLINGSKANSLI

Besöksadress: Bråviksvägen 47, 120 52 Årsta
Postadress: Box 750, 120 02 Årsta
Mejl: enskede-arsta@svenskakyrkan.se
Webbplats: svenskakyrkan.se/enskede-arsta
Digitalt nyhetsbrev: prenumerera här
Facebook: facebook.com/EnskedeArstaForsamling
Instagram: instagram.com/kyrkliv
Vägbeskrivning: Buss 160, 164 el 168 fr Gullmarsplan, hpl Årsta torg. Tvärbana fr pendeltågstation Årstaberg, hpl Valla torg el buss 160, hpl Årsta torg. 
Öppettider: se Årsta kyrkas öppettider

VÄXEL

Tfn: 08-556 133 30
Öppettider: Mån-fre kl 8-17

BOKNING (dop, vigsel, begravning)
Bokning online:
Boka dop
Boka vigsel

Tfn: 08-556 133 40
Mejl: enskede-arsta.bokning@svenskakyrkan.se 
Öppettider: 
mån
kl 9.00-11.30 / 13.00-15.00
tis kl 13.00-15.00
ons kl 9.00-11.30 / 13.00-15.00
tor kl 9.00-11.30 / 14.00-15.00
fre kl 9.00-11.30

Från vecka 22 (27 juni ) har vi ändrade öppettider i bokningen. För semestertidens öppettider (24/6-11/8) - se nedan.
mån kl 9.00-11.00
tis stängt
ons kl 9.00-11.00 / 13.00-14.30
tor kl 9.00-11.00
fre stängt

ÅRSTA KYRKA

Bråviksvägen 47, Årsta
Öppettider: 
Mån, tis kl 12-15
Ons  kl 12-19
Tor kl 12-15
Fre kl 9-12
Lördag och söndag - kyrkan är öppen i samband med gudstjänst och kyrkliga handlingar.

Är ni en större grupp som vill besöka kyrkan (t ex arkitektstudenter) meddela oss gärna i förväg:
enskede-arsta@svenskakyrkan.se

Samtalsmottagningen i Årsta kyrka
Tfn: 08-556 133 50

ENSKEDE KYRKA

Björkvägen 18, Gamla Enskede
Kyrkan är öppen i samband med gudstjänst, konserter och kyrkliga handlingar.

KYRKVILLAN - Act Svenska kyrkan

Stora Gungans väg 3, Gamla Enskede
Öppettider:
Mån, ons, fre kl 11-13

Se kalendern för avvikande öppettider