Foto: Linda Håkansson

Dopsymboler

Dopljuset

Dopljuset går tillbaka på Trettondedag jul, då man först firade Jesu födelse. Det var inte ovanligt att dopkandidaterna döptes då och ljussymboliken kom att knytas till dopet.

På dopljuset finns Kristusmonogrammet, som liksom ljuset i sig, påminner om att den döpte hör ihop med Jesus som har sagt: Jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Foto: Linda Håkansson

Dopdräkten

Dopdräkten påminner genom sin vita färg om Guds nåd och förlåtelse. Att ta på sig de vita kläderna är att gå in i en ny mänsklig roll, förlåten och upprättad av Gud. Barnets dopdräkt är lång och det symboliserar att dopet och tron är något man växer in i. Barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro.

Senare i livet, under konfirmationen, får konfirmanden hjälp med att upptäcka vad Gud har gett via dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopdräkten, som man nu har vuxit i.

I samband med bokning av dop kan man anmäla intresse för att låna någon av församlingens dopdräkter.

Namnet
Namnet har med en persons identitet att göra. Vid dopet nämns dopkandidatens namn tillsammans med Guds namn. Den döpte har nu också fått identiteten ”kristen”. En gammal beteckning för att bli döpt är ”att bli kristnad”.

Vattnet
Kravet på dopvattnet är att det ska vara rent och friskt. Det finns inget vatten som är heligare än annat vatten. Vatten kan innebära både liv och död. Båda aspekterna finns med i dopet.

Vill du boka tid för dop?

Doptider Årsta kyrka:
Lördag: 11.00, 13.00 och 14.30
Avvikande tider kan förekomma.

Doptider Enskede kyrka:
Lördag: 11.00, 13.00, 14.30 och 16.00
Söndag: 13.30
Avvikande tider kan förekomma.

Du kan boka en doptid direkt här på webben eller kontakta bokningen på 08-556 133 40. Ett dop per dopgudstjänst om inget annat önskas.

OBS! Andra tider gäller för sommaren, se webbokningen för lediga tider.