Information om cyberangreppet

Personuppgifter från Svenska kyrkans databas läcktes under attacken. Läs mer om hur du eventuellt berörs av detta och vilka åtgärder som vidtagits.

Två händer skriver på en bärbar dator.

Cyberangreppet 2023–2024

Svenska kyrkan utsattes den 23 november 2023 för ett cyberangrepp, en så kallad ransomware-attack. På denna sida hittar du information om angreppet och efterföljande konsekvenser i form av stulen data.