Två personer samtalar, kaffekopp i förgrunden
Foto: Magnus Aronson

Samtal och stöd

Vårt behov av att samtala kan vara särskilt stort i vissa av livets skeden. Alla präster, diakoner och psykoterapeuter har tystnadsplikt. Präster har absolut tystnadsplikt i själavård och bikt.

Samtal

Enskede-Årsta församling har en samtalsmottagning där vi erbjuder enskilda samtal med diakon eller präst. Välkommen att ringa onsdagar mellan kl 13.00-14.30 på telefonnummer 08-556 133 50 så får du hjälp att komma i kontakt med rätt person. Läs mer om samtalsmottagningen nedan. (OBS sidan uppdateras just nu, så all information kanske inte är på plats).

Enskede-Årsta församling närvarar på Sjukhuskyrkan vid Dalens sjukhus.

Samtalsmottagningen i Årsta kyrka

Söker du någon att tala med?

Personal från Sjukhuskyrkan pratar med sjukvårdspersonal

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för dig som är patient, närstående eller personal och som behöver någon att samtala med.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Kyrkans familjerådgivning Stockholm

Kyrkans familjerådgivning ger stöd i par- och familje­relationer

Sorg

Livet förändras när en anhörig eller nära vän dör. Känslor av sorg, saknad, tomhet, meningslöshet, ilska och funderingar kring livet kan komma och gå i olika perioder.

Erfarenheten visar att det är läkande att dela sina tankar, känslor och funderingar med andra i samma situation.

En grupp människor sitter i en ring och samtalar i ett kyrkorum

Sorgegrupp

För dig som mist en närstående.

collage som visualiserar sorgegrupp för barn

Stöd för barn i sorg

För barn som mist en nära anhörig