Utträde ur Enskede-Årsta församling

Så här gör du

Skriv ut och skicka in din utträdesblankett till den församling du tillhör. Vi behöver blanketten i pappersform eftersom den måste signeras.

Barn som har fyllt 12 år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan.

Adress:
Enskede-Årsta församling
Box 750
120 02 Årsta

Här kan du ladda ner en blankett för utskrift 

Du behöver alltid underteckna ditt brev själv. Det räcker inte att skriva under digitalt för att gå ur Svenska kyrkan. Här berättar vi varför.

Vill du ha en blankett hemskickad?

Fyll i namn och adress nedan. OBS! Endast för dig som är folkbokförd i Enskede-Årsta församling.

Osäker på vilken församling du tillhör? 
Klicka här för att se vilken församling du tillhör.

Utträde kostar ingenting

Observera att det inte kostar något att gå ur Svenska kyrkan. Var vaksam på aktörer som uppger att du ska betala något för att gå ur.

Bekräftelse på ditt utträde

När du har begärt utträde får du en skriftlig bekräftelse från din församling.

Tack för den tid du har varit med!

Mer information om utträde

Kvinna på huk framför flicka i en kyrka.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur avslutar ditt medlemskap. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta församlingens kansli:
08-556 133 40 
enskede-arsta@svenskakyrkan.se