Kursplan för Barnkör 5-6 år

Barnkören är det första steget i församlingens körtrappa. Här skapar vi en köridentitet och etablerar grundläggande körrutiner.

Mål

  • skapa ett intresse för körsång
  • utveckla sin egen sångröst
  • lära sig grunderna i musik och sammusicerande
  • utveckla gehöret och det medvetna lyssnandet
  • skapa en relation till sin kyrka och församling

Så arbetar Barnkören för att nå målen:

Allmänt

Vi medvetandegör vår sång. Vad är det för skillnad på att sjunga var för sig och i kör? Vad måste man tänka på när man sjunger tillsammans? Börja och sluta samtidigt, sjunga lika fort, musikalisk gestaltning, textinnehåll och artikulation. Vi övar på att stå, gå och ställa upp snyggt och samlat.

Vi lär oss vad en dirigent gör och får också prova på att dirigera själva! Utöver sånger ur vår rika visskatt provar på enklare liturgisk musik.  

Sång och röst

Vi utforskar våra rösters omfång och uttrycksmöjligheter och lär oss använda våra röster på ett hälsosamt sätt. Vi använder bl.a solmisation för att konkretisera tonhöjd och förankra ett tonminne i våra kroppar.

Musiklära

Vi introducerar några av de allra vanligaste musikaliska uttrycken och begrepp, såsom: forte, piano, crescendo, diminuendo, fermat, staccato, legato, körandning, artikulation. Vi lär oss både hur dessa tecken ser ut och vad de heter på italienska och svenska, samt hur man tyder dem i dirigentens gestik.

Med hjälp av Music Mind Games lär vi oss att identifiera elementära rytmiska mönster och tonhöjder. En lekfull förberedelse för framtida notläsning. Vi arbetar med notvärden från helnot till åttondel (och motsvarande pauser).

en banrkör som sjunger. I bakgrunden syns en stentrappa.

Kursplaner för barn- och ungdomskörer i Enskede-Årsta församling

Från barnkör till ungdomskör - läs mer om körtrappan