Foto: Elinor Edvall

Eric: präst

”Ökenmässorna ger känslan av att tillhöra en stor familj av troende”

Eric Dominicus kom till församlingen för drygt ett år sedan. Han är präst och samtalsterapeut. Utöver vanliga prästgöromål leder han meditation och tar emot för samtal i församlingens samtalsmottagning. Dessutom har han startat upp exotiska ”Ökenmässor” från den ortodoxa kyrkotraditionen.  

Eric Dominicus och det osynliga

När Eric var liten uppmanade läraren i skolan hela klassen att hämta kottar, pinnar och barr. Det skulle väga och mäta olika saker i naturen.
– Jag frågade fröken om vi också skulle väga och mäta det osynliga. Och hon sa: ”Nej, för det finns ju inte”. Det var varken första eller den enda gången som jag mötte en oförståelse för det osynliga som jag anade, fast ingen pratade om, minns Eric.

Under konfirmationstiden fick Eric höra mer om det osynliga som han upplevde att man inte pratade om någon annanstans. Och det var nog då som den första tanken på att bli präst formade sig. När det visade sig att han hade fallenhet för mycket som ingår i prästyrket, fortsatte han framåt längs den vägen. Nu är Eric tillbaka i Enskede-Årsta församling som präst och predikar i Enskede kyrka – den kyrka han konfirmerades i.

Exotiska Ökenmässor

Ökenmässa med Eric Dominicus Foto: Peter Johnsson

Eric håller Ökenmässa i Enskede kyrka en gång i månaden. Ökenmässan växte fram i Högalids församling genom det möte som prästen Gunnar Lind hade med den koptiska kyrkan i Egypten. Den variant som firas i Enskede rymmer också inslag från den grekisk-ortodoxa traditionen. Det är en annorlunda mässa och Eric tycker att den tillför något som saknats i Svenska kyrkan tidigare.
– I vår tradition har vi för lite kropp. Här har vi nybakat bröd, doft av rökelse i rummet, ljuständning, sand, ikoner, vacker sång… Det är väldigt fysiskt. Vi läser om helgon och martyrer, de som har gått före oss. Det ger känslan av att tillhöra en stor familj av troende.
– Gemenskapen är så rik, fortsätter Eric. Det finns plats för många medverkande. De som har bakat bröd bär fram det. Några har övat körsång. Det är som många gudstjänster i mässan.

Erics ögon lyser. Jag frågar om han tror att det finns några som misstycker att vi firar Ökenmässa i församlingen.
– Det finns det säkert! Det är ju ganska exotiskt och texten är lite patriarkal.

För att anpassa mässan till dagens mer jämlika samhälle har Eric skrivit om texten på vissa ställen. Han har till exempel bytt ut han mot hon.  

Eric leder meditation och retreater

Förutom Ökenmässorna leder Eric också Zazen-meditation i Årsta kyrka. Meditationen hjälper honom att vara i nuet.
– Vi lever i en splittrad tid. Det är lätt att tappa fokus. Jag är själv ett exempel på det. Jag har ett behov av att tömma mig själv på alla måsten och krav och bara vara, förklarar han.
Utomstående kan ibland undra vad meditation har i kyrkan att göra. Men Eric har svar på tal.
– Om vi tror att Gud vill meddela sig med oss, så kan vi tömma oss själva för att göra oss tillgängliga.

Erics dagar skiljer sig rejält från varandra. På måndagarna har han samtalsterapi hela dagen, och på kvällen leder han Zazen-meditation. Han har två begravningsdagar i veckan och går ibland på sjukbesök. Det blir också mycket förberedande samtal inför dop, vigslar och begravningar, men Eric vill också vara tillgänglig för oplanerade möten i vardagen.
– Det finns många tillfällen för möten med församlingen, som innan meditationen till exempel. Men allt beror på hur tillgänglig jag gör mig, berättar han.

Läser och tolkar gamla texter

Eric har studerat både bibelhebreiska och koinegrekiska, som vår ursprungliga Bibel är skriven med. Den kunskapen har han nytta av när han tolkar bibeln och gamla texter, och när han skriver sina predikningar.
– Jag kollar upp ord, jag är nördig när det kommer till språket, ler han.

Ibland kan de gamla ursprungliga versionerna och framförallt ordvalet i dem väcka nya frågor och nya tolkningar. Eric nämner Rut och Noomi som ett exempel. Rut stod väldigt nära sin svärmor Noomi efter sin makes död. I de gamla texterna används samma ord som beskriver närheten i ett äktenskap. Kanske hade Rut och Noomi i själva verket ett kärleksförhållande?
 
Inspirationen till Erics predikningar kommer också från andra håll.
– Jag kopplar bibeltexten till litteratur, teater, film, serier, och den senaste tiden – vad har hänt? Ibland återanvänder jag en gammal predikan. Det är det ingen som märker… Möjligen mamma då, som kommer och lyssnar ibland!

Samtal som präst och samtal som terapeut

Eric berättar att det är stor skillnad på att ha samtal som präst och samtal som terapeut.
– Under terapisamtal har vi en gemensamt förankrad målsättning. Vi vet vad vi ska prata om – exempelvis panikångest, social fobi eller relationsfunderingar. Terapi är att hjälpa den personen i den riktning som vi tillsammans har bestämt. Och vi ses återkommande.
I samtal som präst kan Eric också hjälpa till, till exempel under ett begravningssamtal, och prata om saknaden efter den som har gått bort. Men det händer att han frågar om den han möter har någon annan att tala med.
– Under ett själavårdande samtal kan det ju komma fram att någon har panikångest och då kan jag föreslå att hen ska bearbeta detta i terapi.
På frågan om det är viktigt att församlingen erbjuder båda sorters samtal säger Eric med bestämdhet ja.
– Jag tycker det. Det är dyrt att gå i terapi så jag tycker att vi ska ge möjlighet till subventionerade samtalsterapi, som en slags diakoni.

Till hösten vill Eric gå en steg 2-utbildning för att bli legitimerad psykoterapeut. Han trivs bra med sitt arbete och det allra bästa menar han är alla möten som han får vara med om.
– Att möta människor som kanske är lite annorlunda, det är häftigt! Att möta folk på riktigt, utan en massa duktighetsfasader.

Text: Elinor Edvall
Foto: Elinor Edvall och Peter Johnsson