Foto: KyrkCD

Meditation

Za-zen betyder ungefär "att sitta sig till stillhet". I meditationen är kroppen och sittställningen av central betydelse, en hjälp att nå inre och yttre stillhet.

ZA-ZEN MEDITATION i Årsta kyrka

Det finns så mycket som splittrar oss – många intryck pockar på och det är lätt att ta upp mobilen så fort det blir tyst.

Den tysta sittande meditationen hjälper oss till närvaron. Sittställningen för oss tillbaka till centrum och gör oss tillgängliga för det möte som finns förborgat inom oss.

Vi sitter på pall eller kudde på en madrass på golvet. Eller på en kyrkbänk. Vi sitter 2x20 minuter med kinhin(meditativ gång) mellan passen.
Varmt välkommen!

När: Måndagar kl 18.00 -19.00 (20 sept - 22 nov)
Genomgång av sittställning kl 17.30. Meditationen börjar kl.18.00 och då stängs porten så kom i god tid.
Var: Årsta kyrka, Bråviksvägen 47
Ledare: Eric Dominicus