Enskede juniorkör, 7-9 år

Enskede juniorkör är en blandad kör för flickor och pojkar i åldern 7-9 år. Vi arbetar vidare med den egna rösten, stämsång och grundläggande musikteori.

Ålder 

7-9 år

Repetitioner

Dag: Måndagar
Tid: 16.40 -17.10
Plats: Enskede kyrka, Björkvägen 18

Körledare

Anna Rosén
anna.rosen2@svenskakyrkan.se 08-556133 54
Vid frågor, kontakta körledaren.

Kort beskrivning av kören

Juniorkören repeterar en gång i veckan, 40 min. Inlärning sker på gehör och arbetssättet är lekfullt och metodiskt. Alltid med viljan att ta barnets hela kompetens i anspråk.

Kursplan

I kursplanen kan du läsa om körens mål och hur vi jobbar för att uppnå dem. Läs mer här.

Förkunskaper/provsjungning

Nej

Repertoar

Vi utökar vår visrepertoar med lättare klassisk musik och sakral (musik för gudstjänsten) musik. Vi introducerar enklare tvåstämmighet (i samarbete med de äldre körerna) och sjunger mest på svenska, även om andra språk kan förekomma.

Gudstjänster och konserter

Ca 3 gånger per termin, i både mindre och lite större sammanhang

Kördagar/internat/läger

Kördagar och läger på hemmaplan förekommer.

Samarbeten med andra körer

Barnkören samarbetar främst med diskantkören. Ibland även med ungdomskör eller vuxenkör.

Många körer är fullbokade - ställ dig gärna i kö

Enskede barnkör, Enskede juniorkör, Årsta barnkör och Årsta juniorkör är fullbokade, men det går bra att ställa sig i kö till samtliga körer.

För barn födda 2018 och 2019 är dessvärre även kön fullbokad. Vi gör en ny uppdatering 15 juni 2024 .

Anmälan till barnkör och orgellektioner

Här kan du anmäla ditt barn till församlingens barnkörer och orgellektioner. Observera att vissa grupper är fullsatta.

Läs mer om hur vi arbetar med barn- och ungdomskörer i församlingen

en banrkör som sjunger. I bakgrunden syns en stentrappa.

Kursplaner för barn- och ungdomskörer i Enskede-Årsta församling

Från barnkör till ungdomskör - läs mer om körtrappan