Enskede juniorkör, 7-9 år

Enskede juniorkör är en blandad kör för flickor och pojkar i åldern 7-9 år. Vi arbetar vidare med den egna rösten, stämsång och grundläggande musikteori.

Foto: IKON

Dag: Måndagar
Tid: 17.15-18.00
Plats: Enskede kyrka, Björkvägen 18
Körledare: Bo Wannefors, 08-556 133 53
Terminsstart Ht 2020: 19/10

OBS! Gruppen är fullsatt, anmälan placeras i kö. Vid frågor, kontakta Bo Wannefors.