Årsta barnkör, 5-6 år

I Årsta barnkör lär vi oss på ett lekfullt sätt grunderna i körsång!

Ålder

5-6 år

Repetitioner

Dag: Torsdag
Tid: 16.00-16.30
Plats: Årsta församlingshus, Bråviksvägen 47

Körledare

Bo Wannefors
bo.wannefors@svenskakyrkan.se, 08-556 133 53
Vid frågor, kontakta körledaren.

Kort beskrivning av kören

Barnkören är det första steget i församlingens körtrappa och en fin fortsättning på “körlek” (3-4 år med föräldrar. Verksamheten är under utveckling). Kören repeterar en gång i veckan utan föräldrar, 30 min och medverkar i mindre gudstjänster/konserter ett par gånger per termin. Barnkören arbetar med att forma en medveten köridentitet och en känsla för instrumentet “kör”. Enkla körrutiner etableras och grundläggande musiklära introduceras.  

Kursplan

I kursplanen kan du läsa om körens mål och hur vi jobbar för att uppnå dem. Läs mer här.

Förkunskaper/provsjungning

Nej   

Repertoar

Barnvisor, enklare sånger och enklare liturgisk musik. Vi sjunger på svenska i barnkören.   

Gudstjänster och konserter

Ca 2 per termin  

Kördagar/internat/läger

Nej

Samarbeten med andra körer

Inga etablerade. I barnkören fokuserar vi på att forma vår egen kör.

Många körer är fullbokade - ställ dig gärna i kö

Enskede barnkör, Enskede juniorkör, Årsta barnkör och Årsta juniorkör är fullbokade, men det går bra att ställa sig i kö till samtliga körer.

För barn födda 2018 och 2019 är dessvärre även kön fullbokad. Vi gör en ny uppdatering 15 juni 2024 .

Anmälan till barnkör och orgellektioner

Här kan du anmäla ditt barn till församlingens barnkörer och orgellektioner. Observera att vissa grupper är fullsatta.

Läs mer om hur vi arbetar med barn- och ungdomskörer i församlingen

en banrkör som sjunger. I bakgrunden syns en stentrappa.

Kursplaner för barn- och ungdomskörer i Enskede-Årsta församling

Från barnkör till ungdomskör - läs mer om körtrappan