Enskede diskantkör, 10-12 år

Nu börjar vi sjunga tvåstämmigt och kanon!

Ålder

10-12 år

Repetition

Dag: måndagar
Tid: kl 17.30-18.20 
Plats: Enskede kyrka

Körledare

Anna Rosén
anna.rosen2@svenskakyrkan.se
08-556 133 46

Kort beskrivning av kören

Diskantkören utgör det tredje steget i barn- och ungdomskörtrappan. Barn som sjungit i församlingens körer sedan barnkören (5 år) har nu en ganska bra bild av vad det innebär att sjunga i kör. Rent musikaliskt strävar vi mot att sjunga tvåstämmig musik i olika genrer. Alla har sin egen notpärm och det händer att man får läxa mellan repetitionerna att öva på någon sång/moment. Diskantkören gör såväl egna konserter som lite större konsertprojekt i samarbete med församlingens övriga körer. Kören konserterar med professionella musiker flera gånger per år. Kördagar och extrarep inför större konserter förekommer. Dessa meddelas i god tid av körledaren.

Kursplan

I kursplanen kan du läsa om körens mål och hur vi jobbar för att uppnå dem. Läs mer här.

Förkunskaper/provsjungning

Barn som tidigare sjungit i församlingens körer blir uppflyttade automatiskt till diskantkören. Barn som önskar ansluta till kören utan tidigare körerfarenhet får genomföra en röstkoll med körledaren. Detta för att få goda chanser att hänga med i kören. 

Repertoar

Visor och sånger ur olika musikaliska genrer. Körmusik ur den klassiska repertoaren, ibland delar ur större körverk i samarbete med församlingens vuxenkörer. Liturgisk musik (musik som sjungs i mässan) Diskantkören sjunger på olika språk.

Gudstjänster och konserter

1-2 gudstjänster och 1-2 konserter per termin

Kördagar/internat/läger

Ja, enligt kalendarium från körledaren.

Samarbeten med andra körer 

Ca 1 per termin

Anmälan till barnkör och orgellektioner

Här kan du anmäla ditt barn till församlingens barnkörer och orgellektioner. Observera att vissa grupper är fullsatta.

Läs mer om hur vi arbetar med barn- och ungdomskörer i församlingen

Kursplan för Diskantkör 9-12 år

Diskantkören är det tredje steget i församlingens körtrappa. Här rotar vi vår köridentitet än mer och utvecklar vår känsla för körsång och sammusicerande.