Samtalsmottagningen i Årsta kyrka

Söker du någon att tala med?

Vi erbjuder enskilda samtal med diakon eller präst, utan kostnad.
I medarbetarteamet finns Eric Dominicus, präst och leg psykoterapeut, Andreas Högenå, diakon och diplomerad beroendeterapeut, samt Åsa Jansdotter, diakon och steg 1-utbildad terapeut, vilket ger oss möjlighet att i vissa fall kunna erbjuda kortare terapier till reducerat pris.

Du kan kontakta oss för samtal vid en kris, för att prata om din livssituation eller för att dela dina tankar om livet eller din tro. Vi som arbetar på samtalsmottagningen i Årsta kyrka är diakoner och präster med lång erfarenhet av samtal.

Vi finns till för alla från 18 år som bor och vistas i Enskede-Årsta församling, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller livsåskådning. Vi har tystnadsplikt.
Välkommen att ringa onsdagar mellan kl 13.00-14.30 så får du veta mer. 

Detta är ingen jourmottagning. Vi akuta fall hänvisar vi till Jourhavande präst. Ring 112 alla kvällar 21.00-06.00 och be att få tala med Jourhavande präst.

Kontakt

Tfn: 08-556 133 50
Telefontid: Onsdagar kl 13.00-14.30

Andlig vägledning/själavård

Ibland behöver man prata med någon om det som ligger närmast hjärtat. Det själavårdande samtalet handlar om att vårda själen.

Bikt

I bikten får man tala med en präst och formulera och bekänna sin skuld inför Gud och ta emot förlåtelse.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.