Om församlingen

Enskede-Årsta församling vill vara en mötesplats för alla, en plats för växande i tro och gemenskap

Välkommen till Enskede-Årsta församling!

Enskede församling bildades 1931 efter att ha brutit sig ur Brännkyrka församling. Kyrkan byggdes med hjälp av insamlade medel från boende i Enskede och kallas fortfarande för offerkyrka, för att påminna om de uppoffringar som folket gjorde när man trots krig och ekonomiska bekymmer byggde kyrkan. Den invigdes 1915.

Årsta överfördes från Brännkyrka församling 1957 och idag består Enskede församling av Enskededalen, Gamla Enskede, Enskede gård, Enskedefältet, Årsta, Skogskyrkogården, Johanneshov och Årsta holmar. Från och med 2008 heter församlingen Enskede-Årsta.

Församlingens uppdrag och ärende gäller alla människor som vistas inom församlingen. Viktig är den utåtriktade verksamheten i samspel med stadsdelen och dess skolor, sjukhus, servicehus, fritidsgårdar, m.m. vid sidan av de gudstjänster och samlingar som församlingen bjuder in till.

Samarbete med "Ny Gemenskap"

Sedan hösten 2022 samarbetar församlingen med Ny Gemenskap, en organisation som mött människor med medmänsklighet sedan 1968.

Medlemskap

Medlemskap

Svenska kyrkan i Enskede-Årsta är öppen både för den som är medlem och för den som inte är det.

Personal och lokaler

Lediga tjänster

Välkommen att söka jobb i Enskede-Årsta församling. Här hittar du alla lediga tjänster.

En mobil. Logotyp för telefon, post, mail

Kontakt och öppettider

Välkommen att kontakta oss - vi finns här för dig.

Enskede legokyrka, byggd 2015 av Gabriel Bremler

Våra kyrkor & lokaler

Vi lånar endast ut lokaler för minnesstund eller i samband med bokning av dop eller vigsel.

Illustration av en grupp människor och ett kugghjul som symboliserar samarbete

Personal

Här finns kontaktuppgifter till alla anställda i Enskede-Årsta församling.

Lär känna din församling!

Här hittar du artiklar och texter om Enskede-Årsta församlings medarbetare och medlemmar. Vem är vår kyrkoherde Marie Rehnstam? Vad gör en sjukhusdiakon? Svaren hittar du här.

Förtroendevalda

Så styrs Enskede-Årsta församling

Våra förtroendevalda fattar beslut i kyrkofullmäktige eller i kyrkorådet. Här kan du ta del av protokoll från deras möten.

En hand som håller i en mötesklubba

Kyrkofullmäktige

Här hittar du representanterna i kyrkofullmäktige.

Illustration över kreativ process och samarbete

Kyrkoråd

Här hittar du de förtroendevalda som sitter i församlingens kyrkoråd.

Församlingsinstruktion

Uppdraget är MISSION. FIN är församlingens verktyg.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.