Om församlingen

Enskede-Årsta församlings vision är att med Kristus i centrum vara tydlig, öppen och närvarande

Enskede församling bildades 1931 efter att ha brutit sig ur Brännkyrka församling. Kyrkan byggdes med hjälp av insamlade medel från boende i Enskede och kallas fortfarande för offerkyrka, för att påminna om de uppoffringar som folket gjorde när man trots krig och ekonomiska bekymmer byggde kyrkan. Den invigdes 1915.

Årsta överfördes från Brännkyrka församling 1957 och idag består Enskede församling av Enskededalen, Gamla Enskede, Enskede gård, Enskedefältet, Årsta, Skogskyrkogården, Johanneshov och Årsta holmar. Från och med 2008 heter församlingen Enskede-Årsta.

Församlingens uppdrag och ärende gäller alla människor som vistas inom församlingen. Viktig är den utåtriktade verksamheten i samspel med stadsdelen och dess skolor, sjukhus, servicehus, fritidsgårdar, m.m. vid sidan av de gudstjänster och samlingar som församlingen bjuder in till.

Suomen puhuvat: 

Kysymyksiä jäsenyydestä
Aikaisempien sääntöjen mukaan vastasyntyneestä tuli automaattisesti Ruotsin kirkon jäsen. Jos et ole varma omasta jäsenyydestäsi tai sinulla on muita jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, soita 08-556 133 30.