Om församlingen

Enskede-Årsta församling vill vara en mötesplats för alla, en plats för växande i tro och gemenskap

Välkommen till Enskede-Årsta församling!

Enskede församling bildades 1931 efter att ha brutit sig ur Brännkyrka församling. Kyrkan byggdes med hjälp av insamlade medel från boende i Enskede och kallas fortfarande för offerkyrka, för att påminna om de uppoffringar som folket gjorde när man trots krig och ekonomiska bekymmer byggde kyrkan. Den invigdes 1915.

Årsta överfördes från Brännkyrka församling 1957 och idag består Enskede församling av Enskededalen, Gamla Enskede, Enskede gård, Enskedefältet, Årsta, Skogskyrkogården, Johanneshov och Årsta holmar. Från och med 2008 heter församlingen Enskede-Årsta.

Församlingens uppdrag och ärende gäller alla människor som vistas inom församlingen. Viktig är den utåtriktade verksamheten i samspel med stadsdelen och dess skolor, sjukhus, servicehus, fritidsgårdar, m.m. vid sidan av de gudstjänster och samlingar som församlingen bjuder in till.

Medlemskap

Personal och lokaler

Förtroendevalda