Foto: Elinor Edvall

Orgelundervisning stärker självkänslan

Det är bra för rekryteringen av kyrkomusiker, men orgelundervisningen i Enskede-Årsta församling ger också deltagarna en bra grund i ett framtida yrkesliv vad det än tar för inriktning.

Söndag förmiddag i Årsta kyrka och klockorna ringer in till gudstjänst. Utanför kyrkorummet står barnkören redo att tåga in. Bakom orgeln sitter Amanda Lind, 11 år. 

Så fort klockorna klingat av ska kyrkorummet fyllas av hennes spel som signalerar till kamraterna i kören att det är dags att inleda processionen. Den unga organisten har till uppgift att spela tills hela kören har kommit på plats.
Därefter är det dags att leda församlingssången i gudstjänstens första psalm. Förutom sin musikaliska färdighet får eleven möjlighet att träna sig i ledarskap och självförtroende. Hon bestämmer ett tempo, spelar ett förspel och signalerar tydligt till församling när sången ska ta vid.

Nu tar nästa elev plats bakom orgeln. Det är Lova Hamp, också hon 11 år gammal, som förutom att spela orgel har ytterligare en uppgift, att hälsa alla välkomna, presentera barnkören och att bjuda in till kyrkkaffet efter gudstjänsten. Och så flyter det på med flera kompetenta flickor på pallen tills gudstjänsten avslutas och kyrkkaffet tar vid. Flickorna pratar om vilken roll de ska få fylla nästa gång och fantiserar om den dag de själva ska klara av att spela till en hel gudstjänst.
Ett mål som inte ligger långt bort i tiden.

Som nyutexaminerad organist på mitt första arbete som kyrkomusiker ställde jag mig frågan om hur jag kunde förvalta församlingsbornas kyrkoavgift på bästa möjliga sätt. Svenska kyrkan genomsyras av tradition och kultur och vi förvaltar ett arv inte bara för våra medlemmar utan för hela samhället. En av våra viktigaste uppgifter som kyrkomusiker är att sprida och förvalta detta och låta barnen få den musikaliska skolningen som vi själva en gång fått i körer, instrumentalundervisning och inte minst meningsfullt deltagande i gudstjänstlivet. I Enskede-Årsta församling söder om Stockholm får sju unga flickor i mellanstadieåldern möjlighet att lära sig spela orgel. Idén om att undervisa barn växte fram efter att jag kommit i kontakt med notböckerna Orgelpuls, en orgelskola för barn avAnne-Lise Lindberg Sjödin. Materialet är pedagogiskt och metodiskt upplagt anpassat för unga
nybörjare. De små och korta orgelstyckena samt de förenklade oralarrangemangen gör det möjligt för nybörjare att tidigt bidra i gudstjänsterna.

En förutsättning för att bedriva orgelundervisning i vår församling var tillgången till en övningsorgel som vi fick köpa in tack vare ett positivt inställt kyrkoråd. Ofta kommer flickorna efter skolan och övar på sina orgelstycken och psalmer.
Kyrkans musikundervisning och särskilt orgelundervisningen är viktig, inte minst med tanke på den framtida rekryteringen till kyrkomusikeryrket. Men att spela solistiskt, leda församlingssång och tala inför stora grupper av människor stärker självkänslan och självförtroende och ger en bra grund i ett framtida yrkesliv vad det än tar för inriktning. Slutligen hoppas jag att alla barn som kommer till vår kyrka växer upp till att bli vana gudstjänst- och kyrkobesökare som med självklarhet tar plats i församlings- och gudstjänstlivet.

Denna text är publicerad i Kyrkomusikernas tidning, KMT, nr 3, 2019

Text: Britta Lovén, organist Enskede-Årsta församling
Foto: Elinor Edvall

Amanda Lind, beredd att starta processionen. Foto: Elinor Edvall