Foto: Håkan Elofsson

Högmässa

Söndagens gudstjänst firas på förmiddagen och kallas högmässa. Den innehåller alltid nattvard.

Söndagsgudsjänster i Enskede-Årsta församling

Från och med 12 sept 2021: Varje söndag kl 11 firar vi Enskedemässa i Enskede kyrka, Björkvägen 18 och Högmässa i Årsta kyrka, Bråviksvägen 47.

Ordningen för en högmässa

Högmässans ordning går tillbaka till den första kristna gudstjänsten och dess utformning har vi gemensamt med de stora kristna kyrkorna i världen.

Inledning och textläsning

Efter inledningen kommer "ordets gudstjänst", där vi lyssnar till dagens tre textläsningar samt en uttolkning, dvs. predikan. Man avslutar den här delen av gudstjänsten med gemensam förbön för vår värld samt aktuella böneämnen.

Nattvarden

"Bordets gudstjänst" innebär den gemensamma nattvardsmåltiden omgiven av böner och tacksägelser över Guds närvaro i våra liv.

Avslutning

Högmässan avslutas med "Välsignelsen". Psalm och sång omger de olika delarna. Ofta medverkar någon av församlingens körer eller instrumentalister.

Varmt välkommen på högmässa!