Foto: IKON

Döpas som vuxen

Det är aldrig för sent att bli döpt. Du är alltid välkommen in i gemenskapen.

De flesta som döps i Svenska kyrkan är under ett år. Men många ungdomar döps också i samband med konfirmationen. Man kan också låta döpa sig senare i livet. Man döps bara en gång i Svenska kyrkan.

Om du vill veta mer om dop för vuxna kontakta präst Stefan Gaspar, 08-556 133 44.