Låna brudkrona

Församlingen har tre brudkronor att låna ut för den som vill.

Säg till bokningspersonalen att du vill låna en brudkrona i samband med att du bokar din vigsel. 

Brudkrona 1
Silver med ametister och vita pärlor.
Höjd: 5 cm
Diameter: 7 cm

Brudkrona 2
Guld
Höjd: 8,7 cm
Diameter: 4,7 cm och 7,5 cm

Brudkrona
Knypplad
Höjd: 4 cm
Diameter: 12 cm