Foto: IKON / Magnus Aronson

Medlemskap

Svenska kyrkan i Enskede-Årsta är öppen både för den som är medlem och för den som inte är det.

Svenska kyrkan genom hela livet

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer.

  • En kyrka som, utifrån sin kristna tro, förmedlar hopp och ger stöd till den som drabbas av sorg och smärta.
  • En kyrka som hjälper till att uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
  • En kyrka som samarbetar med andra goda krafter och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

VAD BLIR JAG EN DEL AV?

Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. En kyrka förankrad i samhället och samtidigt i ständig utveckling. Som medlem blir du del av en församling och ett nätverk som sträcker sig över Sverige och världen. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer. Grunden är Jesus budskap om kärlek till medmänniskan.

VAD FÅR JAG GÖRA OCH TA DEL AV?

Förrättningar och verksamheter

Svenska kyrkan i Enskede-Årsta erbjuder dop, konfirmation, vigsel och begravning, vi firar gudstjänster, mässor och andakter. Vi har också ett brett utbud av barn- och musikverksamhet.

Vi ordnar många aktiviteter såsom bland annat öppen förskola, ungdomsgrupp, träffar för daglediga, studiecirklar. Här på vår webbplats kan du hitta alla våra verksamheter. Du är välkommen att besöka oss i Årsta kyrka och församlingshus, Enskede kyrka eller Kyrkvillan.

Begravning
Den som inte är medlem i Svenska kyrkan blir begravd på en allmän kyrkogård eller särskild gravplats, i hemförsamlingen eller på annan plats. Kostnaderna för gravplats täcks av den begravningsavgift alla betalar vare sig de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte. Kyrkogårdsförvaltningen kan lämna mer information. Kostnader för präst och kyrkomusiker har du som är medlem redan betalt i och med kyrkoavgiften.

Vigsel

Även när någon av de blivande makarna inte är medlem i Svenska kyrkan kan de vigas i Svenska kyrkans ordning, om det finns särskilda skäl. Då får en avgift tas ut. Beslut om rätt till vigsel fattas av kyrkoherden.

Samtal och stöd

Kyrkan stöttar också de som är mest utsatta i samhället. Vi har både diakoner, präster och samtalsterapeuter som kan hjälpa och ge råd.

Internationellt arbete

I andra länder utför Svenska kyrkan ett omfattande arbete med att ge stöd åt människor som drabbats av katastrofer, svält och konflikter. Läs gärna mer om vårt internationella arbete här »

Kyrkor genom historien

Vi tar även hand om de cirka 3 400 kyrkorna som finns runtom i Sverige och som berättar om vår gemensamma historia.

SÅ BLIR DU MEDLEM 

Du blir medlem genom att ansöka om inträde i Svenska kyrkan och skicka din ansökan till den församling du tillhör.

 

 Du kan också själv ladda ner en blankett för utskrift

MEDLEM GENOM DOPET
Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Vill du bli döpt eller döpa ditt barn är du välkommen att göra det. Du som förälder måste inte vara medlem i Svenska kyrkan men ditt barn blir medlem genom dopet.

Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med kyrkoherden. Tidigare blev den som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan men så är det inte längre.

Läs mer om varför församlingens medlemmar väljer att vara med i Svenska kyrkan.

INTE MEDLEM

För dig som väljer att inte tillhöra Svenska kyrkan antar vi att du inte heller vill ta del av de kyrkliga handlingar och traditioner som Svenska kyrkan erbjuder. Det är därför viktigt att berätta för nära anhöriga om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte och om du har speciella önskemål inför din egen begravning. 

PRAKTISK INFORMATION OM DITT UTTRÄDE

Du avslutar ditt medlemskap genom att skicka eller lämna ett brev till din församling. Klicka här för att se vilken församling du tillhör. Skriv ut blanketten nedan och skicka den per post. Det går också bra att skriva ett brev för hand så länge samma uppgifter som finns i blanketten står med. Du kan också lämna kyrkan genom att helt enkelt i ett personligt möte prata med kyrkoherden i din församling.

Du är givetvis varmt välkommen att delta i Svenska kyrkans aktiviteter och besöka våra kyrkor även efter ditt utträde. Du är även alltid välkommen tillbaka som medlem närhelst du så önskar.

När du har begärt utträde får du en skriftlig bekräftelse från din församling. Barn som har fyllt 12 år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan. Även ungdomar som inte är medlemmar i Svenska kyrkan är välkomna att delta i kyrkans konfirmationsundervisning.

Du som är medlem den 1 november betalar kyrkoavgift hela följande kalenderår.

För att du inte ska behöva betala medlemsavgift för det kommande året måste din anmälan om utträde finnas hos församlingen senast den 1 november. Om du t.ex. skickar din utträdesanmälan per post måste den vara inskickad i sådan tid att den hinner komma fram till församlingen senast den 1 november.

Den uppgift om kyrkoavgift som finns i årets deklaration baseras på om du var medlem i Svenska kyrkan den 1 november för två år sedan.

Ladda ned och skriv ut:

Har du frågor är du välkommen att kontakta församlingens kansli på telefonnummer 08-556 133 40 eller skicka ett mejl
till enskede-arsta@svenskakyrkan.se 

BRA ATT VETA INNAN DU GÅR UR SVENSKA KYRKAN

Kyrklig vigsel

Om du och din partner i framtiden vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

Begravning

Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.

Begravningsavgiften

Begravningsavgift är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och har haft någon form av inkomst. Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin.