Notblad som formar ett hjärta
Foto: iStock

Psalmkören

En öppen kör för alla åldrar

Psalmkören

En öppen kör för alla åldrar - vi sjunger psalmer som är aktuella för kyrkoåret. Kom en gång eller vid alla tillfällen, du väljer själv när det passar. 

Tid: Varannan onsdag kl 16.30 (jämna veckor). Se kalendariet.
Plats: Årsta kyrka
Bråviksvägen 47
Körledare: Eva Tengelin