Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans lokaler finns i Dalens sjukhus. Här finns stöd för den som vill dela sina frågor om livets mening, till exempel i samband med sjukdom.

Vi i sjukhuskyrkan finns till för dig som är patient, närstående eller personal och som behöver någon att samtala med. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Sjukhuskyrkan bemannas av diakon Anette Torrbacka en dag i veckan, onsdagar kl 9.00 - 14.00
08-556 133 42

För övriga tider eller kontakt med en präst kontakta växeln 08-556 133 30.

Adress

Dalens sjukhus, Åstorpsringen 6, 121 87 Enskededalen

Våra lokaler

Sjukhuskyrkans lokaler finns i Dalens sjukhus på entréplan och består av ett expeditions/samtalsrum och ett andaktsrum ”Stillhetens rum”. 

Sjukhuskyrkan erbjuder

Sjukhuskyrkans personal samtalar gärna med den som vill dela sina frågor med någon. Vi har tid och erfarenhet av att lyssna till sådant som rör livets frågor och skeden. Samtalen är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Vi förmedlar också kontakt med övriga församlingar i Svenska kyrkan, andra kyrkliga samfund och företrädare för andra religioner.