Personal från Sjukhuskyrkan pratar med sjukvårdspersonal
Foto: Magnus Aronson

Sjukhuskyrkan - vi finns på Dalens sjukhus

Sjukhuskyrkan finns till för dig som är patient, närstående eller personal och som behöver någon att samtala med. Sjukhuskyrkan finns på cirka 70 sjukhus i Sverige. Enskede-Årsta församling närvarar på Sjukhuskyrkan vid Dalens sjukhus med en präst eller diakon en dag i veckan.

Vi i sjukhuskyrkan finns till för dig som är patient, närstående eller personal och som behöver någon att samtala med. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.  

Sjukhuskyrkan på Dalens sjukhus bemannas av Eric Dominicus, präst och samtalsterapeut, en dag i veckan, måndagar kl 10.00 - 14.45.
08-556 133 47

För övriga tider kontakta växeln 08-556 133 30.

Adress

Dalens sjukhus, Åstorpsringen 6, 121 87 Enskededalen

Våra lokaler

Sjukhuskyrkans lokaler finns i Dalens sjukhus på entréplan och består av ett expeditions/samtalsrum och ett andaktsrum ”Stillhetens rum”. 

Sjukhuskyrkan erbjuder

Sjukhuskyrkans personal samtalar gärna med den som vill dela sina frågor med någon. Vi har tid och erfarenhet av att lyssna till sådant som rör livets frågor och skeden. Samtalen är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Vi förmedlar också kontakt med övriga församlingar i Svenska kyrkan, andra kyrkliga samfund och företrädare för andra religioner.

Läs mer om Sjukhuskyrkan här.

Stillhetens rum på Dalens sjukhus