Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans lokaler finns i Dalens sjukhus. Här finns stöd för den som vill dela sina frågor om livets mening, till exempel i samband med sjukdom.

Vi i sjukhuskyrkan finns till för dig som är patient, närstående eller personal och som behöver någon att samtala med. Vi har tystnadsplikt, för inga journaler och du behöver inte vara kristen för att kontakta oss.

På grund av Coronasmittan bemannas Sjukhuskyrkan tills vidare per telefon.

Sök kyrkoherde Kyrkoherde Marie Rehnstam via växeln:
08-556 133 30

Adress

Dalens sjukhus, Åstorpsringen 6, 121 87 Enskededalen

Våra lokaler

Sjukhuskyrkans lokaler finns i Dalens sjukhus. På entréplan finner du skyltar märkta ”Sjukhuskyrkan” samt ”Stillhetens rum” som är vårt andaktsrum öppet för alla.

Sjukhuskyrkan erbjuder

Sjukhuskyrkans personal samtalar gärna med den som vill dela sina frågor med någon. Vi har tid och erfarenhet av att lyssna till sådant som rör livets frågor och skeden. Samtalen är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

• Enskilt samtal
• Stöd till närstående
• Förbön
• Enskild nattvard
• Reflektion kring din livssituation som patient, närstående eller personal

Vi förmedlar också kontakt med övriga församlingar i Svenska kyrkan, andra kyrkliga samfund och företrädare för andra religioner.