Personal från Sjukhuskyrkan pratar med sjukvårdspersonal
Foto: Magnus Aronson

Sjukhuskyrkan - vi finns på Dalens sjukhus

Sjukhuskyrkan finns till för dig som är patient, närstående eller personal och som behöver någon att samtala med. Sjukhuskyrkan finns på cirka 70 sjukhus i Sverige. Enskede-Årsta församling närvarar på Sjukhuskyrkan vid Dalens sjukhus med en präst och diakon, på plats tre dagar i veckan.

Vi i sjukhuskyrkan finns till för dig som är patient, närstående eller personal och som behöver någon att samtala med. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.  

Sjukhuskyrkan på Dalens sjukhus bemannas av:

Andreas Högenå
diakon och dipl. beroendeterapeut (A-terapeut SJI)
måndagar kl 9.00-14.00
torsdagar kl 9.00-14.00
08-556 133 42

Eric Dominicus präst och leg. psykoterapeut
onsdagar kl 9.00 - 13.00
08-556 133 47

För övriga tider kontakta växeln 08-556 133 30.

Adress

Dalens sjukhus, Åstorpsringen 6, 121 87 Enskededalen

Våra lokaler

Sjukhuskyrkans lokaler finns i Dalens sjukhus på entréplan och består av ett expeditions/samtalsrum och ett andaktsrum ”Stillhetens rum”. 

Sjukhuskyrkan erbjuder

Sjukhuskyrkans personal samtalar gärna med den som vill dela sina frågor med någon. Vi har tid och erfarenhet av att lyssna till sådant som rör livets frågor och skeden. Samtalen är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Vi förmedlar också kontakt med övriga församlingar i Svenska kyrkan, andra kyrkliga samfund och företrädare för andra religioner.

Läs mer om Sjukhuskyrkan här.

Cirkeln är sluten för Andreas, vår diakon på Dalens sjukhus.

Andreas Högenå är ambulanssjukvårdaren som omskolade sig till diakon. Efter några år i yrket i olika församlingar sökte han sig till Enskede-Årsta församling i slutet av 2022. Här jobbar han bland annat som sjukhusdiakon på Dalens sjukhus. 

Stillhetens rum på Dalens sjukhus