Foto: Magnus Aronson

Konfirmation - frågor & svar

Här får du svar på vanliga frågor om konfirmation.

1. Vad betyder ordet konfirmation?
Ordet konfirmation kommer av det latinska ordet confirmatio som bland annat betyder att bekräfta och att stärka. Det är samma ord i engelskans confirm, som betyder att ge stöd åt, att godkänna.

På svenska används ordet konfirmation både om de förberedande träffarna och den gudstjänst som avslutar konfirmandtiden.

2. Vem får konfirmeras?
Alla är välkomna att konfirmeras i Svenska kyrkan. Huvudsaken är att du är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig. Därför finns det många olika tider, grupper och varianter att välja emellan.

Alla har en självklar plats i kyrkan, även du med särskilda behov av något slag. Fråga din församling vilket stöd den kan ge dig och vilka möjligheter som finns där du bor.

3. Måste man vara döpt för att bli konfirmerad?
Du behöver inte vara döpt för att vara med under konfirmandtiden. Men dop och konfirmation hör ihop. För att bli konfirmerad i den avslutande konfirmationsgudstjänsten måste du vara döpt. Är du inte döpt, kan du bli det under din konfirmandtid.

4. Varför hör dop och konfirmation ihop?
Konfirmationen var från början en del av de första kristnas dopritual, ett sätt att bekräfta dopet. Med det menas att genom konfirmationen får du Guds ”ja!” till dig och det som hände när du döptes. Du är värdefull och har en viktig uppgift att fylla både i kyrkan och i den vardag där du lever.

Konfirmationen är också din möjlighet att säga ”ja!” till Gud och den tro som du döptes till när du var barn. Att konfirmeras är alltså att säga ja till sitt dop. Dopet berättar att du aldrig är ensam och att du är en del av en gemenskap som sträcker sig över hela jorden.

En ung tjej i vit konfirmationsdräkt blir döpt.

Döpas som ungdom/vuxen

Det är aldrig för sent att bli döpt. Du är alltid välkommen in i gemenskapen.

Bea ungdomsgrupp

Utvalda kvällar speciellt för dig som är ung i Enskede och Årsta. Välkommen!