Gravljus placerade i formen av ett hjärta.
Foto: Clement McKay, Malin Lingnert /Ikon

Sorgegrupp för föräldrar som mist sitt barn i suicid

I samarbete med Engelbrekts församling

Sorgegrupp för föräldrar som mist sitt barn i suicid

Gruppen träffas kvällstid, varannan vecka, vid 9 tillfällen.

Tid: Måndagar kl 17.30 - 19.30
Enklare middag serveras kl.17.00
Start: 11 mars 2024

Plats: Östermalmsgatan 20 B, Engelbrekts församling.

Frågor och anmälan:
Janine Wenzel, diakon i Enskede-Årsta församling 08-556 133 56 janine.wenzel@svenskakyrkan.se

Clary Nilsson, diakon i Engelbrekts församling 08- 406 98 32  
clary.nilsson@svenskakyrkan.se

Sorgegruppen är ett samarbete mellan Enskede-Årsta församling och Engelbrekts församling.