Foto: Pixabay

Resor, vandringar & utflykter

Under året har vi både endags- och flerdagsresor till aktuella mål i Sverige. Församlingen ordnar också utlandsresor med olika teman varje år.

Tanken med församlingsresorna är att de ska erbjuda social gemenskap samt vara en del av vår undervisning, gärna kopplat till församlingens aktuella teman. Andakt och bön är en naturlig del av resorna.
 
Välkommen att följa med!