Foto: IKON

Hur kommer jag vidare?

Att man inte kan förutse hur det är att drabbas av en närståendes bortgång, det vittnar många sörjande om. Prästen som förrättat begravningen är öppen för en fortsatt kontakt, om du söker någon att prata med.

Sorgegrupper/samtal i Enskede-Årsta församling

I en grupp med flera sörjande kan man få hjälp att gå vidare i tillvaron. Några månader efter dödsfallet kan det vara lämpligt att starta. I sorgegruppen kan man dela sina tankar och frågor med andra i samma situation.

Kontakt

Vill du prata med någon eller har du tankar kring sorgegrupper är du varmt välkommen att höra av dig till präst annaelina.ronnback@svenskakyrkan.se, 08-556 133 57.

Fler sorgegrupper

På Stockholms stifts webbplats finns en förteckning över sorgegrupper som tar emot deltagare oberoende av var man bor.

I sorgens och saknadens tid

Några gånger under året har vi en stilla andakt, med musik, ljuständning och bön för dig som sörjer och saknar någon. En inbjudan kommer per brev till dig som nyligen förlorat en anhörig.

Bär mig över djupen
där jag inte bottnar

Lyft mig över hinder
som känns alltför höga

Håll mig fast och stadigt
så inte jag  går vilse

Du som lät mig födas
hjälp mig nu att leva.