Enskede damkör
Foto: Michael Westerberg

Enskede damkör

Vi sjunger en blandad repertoar, oftast i stämmor. Damkören brukar ha en kördag och delta i en mässa per termin. Elfte gången, när vi har terminsavslutning, framför vi sånger för publik. En lättare provsjungning sker vid terminsstart. 

Dag: Tisdagar
Tid: 18.30-20.30
Plats: Enskede kyrka
Kostnad: 1 400 kr per termin
Körledare: eva.k.westerberg@svenskakyrkan.se 070-497 37 42
Anmälan till Sensus: stockholm-gotland@sensus.se, tfn 08-615 57 00