Andrum

Meditation / Yoga / Retreat / Pilgrimsvandring

Andrum, eftertanke och stillhet är en bristvara i vår höghastighetskultur. Enskede-Årsta församling erbjuder olika forum där vi kan dela tankar kring tro och liv. Exempelvis genom meditation och retreat kan vi hitta tillbaka till oss själva och ett mänskligare sammanhang.

Återkommande

Tyst meditation

Uppehåll från och med 7 maj - välkommen igen nästa termin

Yoga

Torsdagar kl 17.00 i Enskede kyrka

Evenemang under våren

Pilgrimsvandring i Tyresö, den andra juni

Söndag 2/6 kl. 09.00 – ca 15.00