En grupp människor sitter i en ring och samtalar i ett kyrkorum
Foto: John Strand

Sorgegrupp

för dig som mist en närstående

Sorgegrupper 

Livet förändras när en anhörig eller nära vän dör. Känslor av sorg, saknad, tomhet, meningslöshet, ilska och funderingar kring livet kan komma och gå i olika perioder.

Erfarenheten visar att det är läkande att dela sina tankar, känslor och funderingar med andra i samma situation.

Vi startar löpande sorgegrupper för dig som förlorat en make, maka, sambo, särbo eller partner. Vi träffas vid några tillfällen och får möjlighet att samtala och dela erfarenheter kring sjukdomstid, dödsfall, begravning och alla dagar som följer – dagar då man ska orka leva vidare. 

För mer information kontakta:
Åsa Jansdotter, diakon:
08-556 133 71
asa.jansdotter@svenskakyrkan.se

Gravljus placerade i formen av ett hjärta.

Sorgegrupp för föräldrar som mist sitt barn i suicid

I samarbete med Engelbrekts församling

collage som visualiserar sorgegrupp för barn

Stöd för barn i sorg

För barn som mist en nära anhörig

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig densamma mer

Alf Henriksson