Sorgegrupp

för dig som mist en närstående

Livet förändras när en anhörig eller nära vän dör. Känslor av sorg, saknad, tomhet, meningslöshet, ilska och funderingar kring livet kan komma och gå i olika perioder.

Erfarenheten visar att det är läkande att dela sina tankar, känslor och funderingar med andra i samma situation.

Enskede-Årsta församling inbjuder till sorgegrupp för Dig som förlorat en make, maka, sambo, särbo eller partner.
Vi träffas vid sex tillfällen och får möjlighet att samtala och dela erfarenheter kring sjukdomstid, dödsfall, begravning och alla dagar som följer – dagar då man ska orka leva vidare.

Gruppen leds av präst och diakon.

kommande träffar

31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 9/6 och 15/9.

Sista anmälningsdag: 6/3 till Anna Elina eller Catarina

För mer information och anmälan kontakta:
Anna Elina Rönnbäck, präst
08-556 133 57
annaelina.ronnback@svenskakyrkan.se

Catarina Österman, diakon
08-556 133 43
catarina.osterman@svenskakyrkan.se

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig densamma mer

Alf Henriksson