Körledare David Åberg dirigerar
Foto: Linda Håkansson

Sångsällskapet Chorus Fratrum

Nystartad kör för sångsäkra män i Enskede kyrka

Sångsällskapet Chorus Fratrum

Under hösten 2024 startar en helt ny manskör i Enskede-Årsta församling - sångsällskapet Chorus Fratrum.

Om kören

Med grunden och tryggheten i traditionen vill vi söka nya vägar för den klassiska manskörssången. Med vårt hem i Enskede-Årsta församling är vårt fokus på den sakrala repertoaren, ny som gammal.

Vi vill vara förebilder och få fler män att våga sjunga. Även om tyngdpunkten i vårt uppdrag är vårt eget musicerande på konserter och i gudstjänster så är även det pedagogiska uppdraget viktigt, där vi stöttar församlingens Sångskola för män och gosskör. 

Repetitioner

Tid: Torsdagar kl 19.00-21.30
Plats: Enskede kyrka

Konserter / gudstjänster

Varje termin ger vi ett par konserter samt sjunger i gudstjänster. Under hösten planeras en konsert med stråkorkester där vi sjunger musik av bl.a. Gustav Holst och Arvo Pärt samt ett uruppförande.

Körledare

Sångsällskapet Chorus Fratrum leds av David Åberg, rutinerad och eftertraktad dirigent med en masterutbildning i kör från musikhögskolan i Stockholm.

Info och intresseanmälan

Kontakta körledare David Åberg 08-556 133 38
davidaberg@svenskakyrkan.se