Foto: Elinor Edvall

Högmässa i Årsta

Varje söndag kl.11.00

Högmässa i Årsta kyrka
Varje söndag kl.11.00 (27 juni - 5 sept)
För mer information se kalendern.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Med reservation för ändringar.