Foto: Hazel Lindkvist

Lär känna din församling!

En artikelserie om Enskede-Årsta församlings medlemmar och medarbetare. Här får du veta lite mer om hur deras vardag och arbetsuppgifter kan se ut. Vem är nya kyrkoherden Marie Rehnstam? Vad gör en sjukhuspräst? Svaren hittar du här.

Texter om församlingens medlemmar:

Texter om församingens medarbetare:

Övriga texter om församlingen: 

Kyrkoherdemottagningen 30/8 2020. Se filmen här!