Foto: Hazel Lindkvist

Lär känna din församling!

Här hittar du artiklar och texter om Enskede-Årsta församlings medarbetare och medlemmar. Vem är nya kyrkoherden Marie Rehnstam? Vad gör en sjukhuspräst? Svaren hittar du här.

Texter om församlingens medlemmar:

Texter om församlingens medarbetare:

Kyrkoherdemottagningen 30/8 2020. Se filmen här!